Klusās sestdienas dievkalpojums 2011. gada 23. aprīlī

Dievkalpojumu lapiņas

Audioieraksta 1. daļa

Audioieraksta 2. daļa

Audioieraksta 3. daļa