Kārlis Gotlobs Zontāgs


Kārlis Gotlobs Zontāgs (1765–1827)

Teoloģijas un filozofijas doktors. Rīgas Domskolas un Rīgas Ķeizariskā liceja rektors. Vidzemes luterāņu baznīcas augstākais administratīvais vadītājs (Vidzemes superintendents). Latviešu un igauņu draudžu skolu un skolotāju semināru izveides veicinātājs.

Carl Gottlob Sonntag (Karl Gottlieb Sonntag) (geb. Radeberg b. Dresden, 1765–gest. Riga, 1827)

Dr. theol. und phil. Universität (Dorpat/Tartu). Rektor der Domschule und des Kaiserlichen Lyzeums. General-Superintendent von Livland. Bemühte sich um die Entwicklung des ländlichen Schulwesens.

Carl Gottlob Sonntag (1765–1827)

Doctor of theology and philosophy. Principal at Riga Dome school and Riga Imperial lyceum. Administrative leader at the Vidzeme Lutheran church (Superintendent of Vidzeme). The head creator of parish school and teachers seminar.

Карл Готлоб Зонтаг (1765–1827)

Доктор философии и богословия. Ректор Кафедрального училища (Domschule), ректор Императорского рижского лицея. Генерал-суперинтендент и президент Лифляндской евангелической консистории. Способствовал развитию латышских и эстонских приходских школ и педагогических училищ.

 

‍Lai redzētu palielināti, uzklikšķiniet 2 x!