XXXIII - KapličaRīga, Lielie kapi, Jēkaba nodalījums. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 6636 - Dārzu un parku ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālām celtnēm -LR KM 1998. gada 29. oktobra rīkojums Nr. 128.


 

A.Oprotkoviča kapliča. Ampīrs.

Datējums - 1821. gads. Lakoniska, apmesta ķieģeļu mūra celtne ar, domājams, kaļķakmens kaluma portālu. Spēcīgi izteikta frīžu josla un pusaploces logailas sānu fasādēs. Virs ieejas uzraksts: "Albrecht von Oprotkowitsch.Rus.Kais.Stadts Rath und Ritter. Oberschirurg bei dem Fels - Hospitale. Geb. im April 1757., gest. am 21.Oktober 1821."

Uzmērojumi - 1968. gada maijs, arhitekti Eglājs un Deidule.