XXXII - Kapliča 


Rīga, Lielie kapi, Jēkaba nodalījums. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6636 - Dārzu un parku ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālām celtnēm - LR KM 1998. gada 29. oktobra rīkojums Nr. 128.


 

K. Šillinga kapliča. Neoromānika.

Datējums - 1855. gads. Ļoti lakoniska, vienkārša, bet proporcionāla un stilistiski tīra neapmesta sarkanu ķieģeļu celtne. Ailēm lietotas pusaploces arkas, portāls - perspektīvais. Ēkas apdarē lietots sarkanais un dzeltenais ķieģelis. Virs ieejas balta marmora plāksne ar uzrakstu: "Hier ruht Cari Reinhold Schilling, gestorben den 29. Sept. 1855."

Uzmērojumi - 1969. gads, arhitekti Kārkliņš, Eliņa.