Gatavojoties draudzes jubilejai
 

Kristus draudzei jaunas telpas (1933. g.)

Rīgas ev.-lut. Kristus draudze

7. novembrī plkst. 7 vakarā Rīgas ev.-lut. Kristus draudze iegāja jaunās draudzes telpās, Karlīnes ielā Nr. 9, dz. 1, sakarā ar ko bija sarīkots svētku dievkalpojums ar telpu iesvētīšanu. Ierīkotā zālē bija uzklāts un ar daudz puķēm krāšņi izgreznots altāris un stūrī novietots fisharmonijs. Jau stundu pirms sākuma pulcējās svētku viesi un, svētkiem sākoties, visas telpas bija pārpildītas. Plkst. 7 draudzes mācītājs E. Rumba iesāka dievkalpojumu un telpu iesvētīšanu ar dziesmu: “Kristus draudze droši stāvi”. Tad mācītājs nolasīja draudzei datus par jauno telpu un fisharmonija izmaksu un sirsnīgos vārdos pateicās visiem, kas palīdzējuši un atbalstījuši draudzi ar savām atraitņu artavām. Pēc tam draudzes priekšnieks F. Altements nolasīja draudzei no labvēļa piesūtīto apsveikumu un īsos vārdos pateicās mācītājam par Kristus draudzes atdzīvināšanu, draudzei, ērģelniekam un dāmu komitejas priekšniecei Grigor kundzei par visām pūlēm, rūpēm un mīļiem atbalstiem. Grigor kundze savukārt draudzei mīļi pateicās par visu, norādot, ka galvenā pateicība jānes Dievam, ar kura lielo žēlastību mēs pie visa tā esam tikuši. Dievkalpojumu kuplināja ar solo priekšnesumiem no pašu draudzes locekļiem māksliniekiem M. Ekus jkdzes un A. Āboltiņa kga. Beigās mācītājs ar draudzi savās lūgšanās pateicās Dievam par parādīto lielo žēlastību un atvadoties no jaukā stūrīša visi jutās apmierināti līdz nākamai sivehtdienai, kad draudze atkal pulcēsies uz savu kārtējo Bībeles stundu. Kristus draudze ar mācītāja E. Rumbas kunga ienākšanu tanī sāka atdzīvoties un uzplaukt un tagad vairāk kā pusgadu bez kārtējiem dievkalpojumiem Pētera-Pāvila baznīcā tā notur ik nedēļas Bībeles stundas un citus garīgus sarīkojumus. Iegūtās jaunās un plašākās telpas draudze izlietos Bībeles stundām, jaunatnes pulciņam, koriem, garīgiem sarīkojumiem un citām draudzes vajadzībām. 

Dieva svētību turpmākā darbā! 

F. A.

“Svētdienas Rīts”, 1933. gada 17. septembrī


P. S. Karlīnas iela agrāk bija Karolīnas iela, bet tagad – Miera iela.


Oriģinālus varat redzēt šeit:   

Nr. 1                                  Nr. 2