Izstādes 

 Šī sadaļa ir domāta informēšanai par jaunākajām izstādēm.
Tās parasti notiek mūsu baznīcas mansardā.

 Attēlā: Ieskats kādā no iepriekšējām izstādēm