Instrukcijas, dokumenti

Instrukcija LELB draudžu īpašumu atsavināšanai, iegādei un apgrūtināšanai,apstiprināta LELB Virsvaldes sēdē Nr.7, 11.11.2010.

LELB un tās draudžu mežu apsaimniekošanas instrukcija (LELB Mežu intrukcija),apstiprināta LELB Virsvaldes sēdē Nr.3,  15.06.2011. 

LELB Mežu fonda nolikums, apstiprināts LELB Virsvaldes sēdē Nr.3, 15.06.2011.

Darījumu slēgšanas gadījumos: 
Interešu konflikta novēršanas noteikumi, apstiprināti LELB Virsvaldes sēdē Nr.3, 15.06.2011. 

Instrukcija LELB garīdzniekiem par laulību reģistrācijas kārtību un noteikumiem, apstiprināta LELB Virsvaldes sēdē Nr.2, 23.02.2011.

Instrukcija mācītājiem par laulību apliecību lietošanu, apstiprināta LELB Virsvaldes sēdē Nr.2, 23.02.2011. 
 
Apbalvojums "Uzticības vairogs"

 

LELB galveno PASĀKUMU PLĀNS 2014.GADĀ

* * * * * 

LELB Virsvaldes darbinieku pieņemšanas laiki