Holckirhenas jaunumi 2017. gada oktobrī

Esam saņēmuši divas brīnišķīgas vēstules no māsu draudzes Holckirhenā.

Barbara Olofa raksta, ka pirms dažām dienām viņu baznīcā noticis tradicionālais dievkalpojums, kas veltīts māsu draudzēm Rīgā un Betlēmē.

Viņa un citi draudzes locekļi ar prieku atceras viesošanos Rīgā un mūsu braucienu uz Holckirheni šī gada jūlijā. Mācītājs Pērs Mikelūns (Peer Mickeluhn) teica aizlūguma sprediķi par Rīgas Kristus evaņģēliski luterisko draudzi, un šo sprediķi Barbara Olofa atsūtīs Anitai Uzulniecei, lai viņa to iztulkotu un par to pastāstītu citiem mūsu draudzes locekļiem. Mums labi pazīstamais mācītājs Dorihs (Dörrich) patlaban ir atvaļinājumā. 

Savukārt jaukais Helvika kungs (Bernd Helwig) sagatavojis fotoizstādi par mūsu braucienu uz Holckirhenas draudzi 2017. gada jūlijā, un tā tagad ir eksponēta viņu skaistās baznīcas vestibilā. Helvika kungs nosauca tās vietas, ko šovasar apmeklējām: (Kirchsee, Reutberg, Bad Tölz, Augsburg, Wallberg, Sylvensteinspeicher, 1111 Jahre Holzkirchen, last day at Munich a.s.o.).

‍Tāpat Helvika kungs atgādināja tos brīnišķīgos cilvēkus, kas savulaik bija gan Rīgā, gan arī rūpējās par rīdziniekiem Holckirhenā šī gada vasarā - tā ir Holckirhenas baznīcas speciāli izveidota komiteja: Mrs. Brunner, Mrs. Oloff, Mr. Pohl, Mrs. Riedel, Mrs. Springer, Mr. Bernd Helwig.
 
‍Ir priecīga ziņa par to, ka rekonstruēts baznīcas tornis, par kura drošību pilsētas būvvalde bija paudusi bažas. Vēstulē mums ir atsūtītas jaunā zvana skaņas, vienīgi mājaslapā tās grūti ievietot. 

‍Pērs Mikelūns, barbara Olofa un Bernds Helvika kungs visiem mūsu draudzes locekļiem sūta laba vēlējumus un svētību!

‍Savukārt no savas puses sūtu pateicību un sveicienus visiem Holckirhenas draudzes locekļiem, bet jo īpaši Barbarai Olofai , bet jo īpaši - Margitai Kikai ( Mrs. Margit Kick) un viņas dzīvesbiedram par viņu viesmīlību un rūpēm!

‍Andrejs Cīrulis