LELB JC Gospeļkoris mūsu draudzē 2010. gada 29. augustā"Tas bija brīnišķīgi!
Tas bija fantastiski jauki!"

Tādu vērtējumu LELB Jauniešu Centra Gospeļkora dziedājums izpelnījās no mūsu draudzes cilvēkiem.

"Gospeļkora dziesmas slavināja Dievu. Mūsu aplausi bija pateicība Tam Kungam", - teica mācītājs Agris.

Te varat paklausīties dažus ierakstus!

Mēs jau paši būtu gribējuši, lai tie ieraksti būtu labāki, bet esam priecīgi, ka vispār varam tos piedāvāt. Dažas dziesmas pat skanēs vairākkārt.

Videoierakstus pagaidām vēl nav izdevies tā apstrādāt, ka tos varētu ielikt mājaslapā. Bet centīsimies!
Gospeļkora 1. dziesma

Gospeļkora 2. dziesma

Gospeļkora 3. dziesma

Gospeļkora 4. dziesma

Gospeļkora vairākas dziesmas


Ja nepieciešams, lūdzam skaļumu regulēt Jūsu datorā!