Kapa piemineklis A. Fītinghofai


Rīga, Lielie kapi, Jēkaba nodalījums. Valsts nozīmes mākslas piemineklis Nr. 7292 - LR KM. 1998.gada 29. oktobra rīkojums Nr. 128.


Baronese Anna fon Fītinghofa (dzimusi grāfiene Minniha) (Anna von Vietinghoff, geb. Gräfin Münnich) (1741 - 1811) - slepenpadomnieka, senatora, Rīgas teātra dibinātāja barona Otto fon Fītinghofa (Otto von Vietinghoff) (1722 -1792) dzīvesbiedre, Krievijas ģenerālfeldmaršala Burharda Hristofa fon Minniha (Burhard Hristoph von Münnich) mazmeita.

Piemineklis - kaļķakmenī veidots sarkofāgs, novietots uz nelielas pamatnes. Tā augšējos stūros atradušās vienkāršotas akrotērijas (zudušas) un uzraksts uz vāka plāksnes. Sarkofāga malas izgreznotas ar akmenī kaltām lapu vītnēm, drapērijām un vāzēm.

Viena no vecākajām kapu pieminekļu formām, kura Lielajos kapos saglabājusies tikai Jēkaba draudzes nodalījumā.Par Oto Hermani fon Fītinghofu-Šēlu varat lasīt šeit: http://lv.wikipedia.org/wiki/Oto_Hermanis_fon_F%C4%ABtinghofs-%C5%A0%C4%93ls


2011. gada 23. oktobrī