Jubilejas pasākumi


2010. gadā Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca piemin četrus mācītājus simtgadniekus: Robertu Akmentiņu, Paulu Žibeiku, Kārli Robertu Kalderovski un Robertu Feldmani.

Kā šī gada „Baznīcas gadagrāmatā” raksta Kuldīgas iecirkņa prāvests Viesturs Pirro, šie vīri ir „veidojuši mūsu Baznīcas teoloģisko domāšanu un kalpojuši par skolotājiem, tēviem un mentoriem teologu paaudzei, kļūdami par savienotāju saikni starp pārrauto pēctecību ... Viņi neļāva izdzist „kvēlojošai daktij” – cerībai: mēs esam kristīga tauta.”

Rīgas Kristus ev. lut. draudzei īpaši dārgs ir profesora Roberts Feldmaņa vārds, jo tieši mūsu draudzē tālajā 1932. gadā Roberts Feldmanis kā izcilā teologa Edgara Rumbas palīgs uzsāka savas kalpošanas gaitas.

Šajā nelielajā draudzē Profesors savu kalpošanu arī noslēdza – būdams jau ļoti cienījamos gados, viņš līdz pat 2001. gadam kopā ar kādu no „dēliem” ik svētdienu plkst. 8.00 noturēja dievkalpojumu Jēkaba kapelā.

Tāpēc 4. augusts – Roberta Feldmaņa dzimšanas diena – mūsu draudzē būs nozīmīga atceres diena.

Par dažām iecerēm.

*      4. augustā plkst. 18.00 Jēkaba kapelā tiks svinēts Roberta Feldmaņa piemiņas dievkalpojums.

*      Pirms tā paredzēts pie dievnama atklāt piemiņas plāksni. 

*      Sprediķa laikā, skanot paša Profesora balsij audioierakstā, uz sienas vienlaikus tiks demonstrēts slaidšovs ar fotoattēliem no izcilā mācītāja un misionāra dzīves. 


*      Dievkalpojumā dziedāsim Roberta Feldmaņa mīļākās baznīcas dziesmas. 

*      Tālāk sekos pasākuma dalībnieku pulcēšanās pie sadraudzība galda. 

*      Centīsimies kriptā izveidot arī Robertam Feldmanim veltītu izstādi. 

*      Esam plānojuši svarīgajam notikumam par godu izdot grāmatzīmi.

Ceram, ka ar Dieva palīgu tas viss izdosies.

Agra Turlaja