Mīlestībā kalpot savam tuvākajam

 
Tāpat kā visur, arī Rīgas Kristus draudzē diakonijas galvenais mērķis ir – mīlestībā kalpot savam tuvākajam. Un mums šajā ziņā ir dotas lieliskas iespējas, kuras, iespējams, ne vienmēr pilnā mērā izmantojam – ikvienā draudzē ir sirmgalvji, kā arī trūcīgi, slimi un citādi apgrūtināti cilvēki,
kuriem nepieciešama palīdzība, taču šķiet, ka Kristus draudze ir vienīgā, kurā ir arī vairāk nekā 30 redzes invalīdu. Absolūtais vairākums no šiem mūsu brāļiem un māsām dzīvo Strazdumuižas neredzīgo ciematā vai pansionātā. Viņu garīgo aprūpi veic mācītājs (divas reizes mēnesī notiek dievkalpojums Strazdumuižas kapelā), bet par sociālajām un emocionālajām vajadzībām rūpējas draudzes locekļi ar nenogurdināmo Ligitu Ozolu priekšgalā.

Reizi mēnesī draudze apmaksā transportu, ar kuru daļa Strazdumuižas iemītnieku tiek atvesti uz dievkalpojumu Jēkaba kapelā. Šajās reizēs svinam kopīgu sadraudzības galdu. Nu jau vairākus gadus Ziemassvētkos tiek rīkota akcija „Palīdzēsim piepildīt sapni”, kurā daudzi draudzes locekļi (pa lielākajai daļai cilvēki ar īpašām vajadzībām) dalās savās neatrisināmajās problēmās, tai skaitā materiālajās, kuras kopīgiem spēkiem palīdzam atrisināt.

Reizi gadā esam kopā ar saviem neredzīgajiem brāļiem un māsām Dārza svētkos, kur uzklausām mācītāja teikto Dieva vārdu, dalāmies pārdomās un atmiņās, dziedam dziesmas (aicinām piedalīties arī kristīgos māksliniekus), pateicamies aktīvākajiem draudzes locekļiem par kalpošanu un mielojamies ar pašu sarūpētajiem gardumiem.


Cenšamies neaizmirst arī pārējos draudzes locekļus, kam nepieciešams atbalsts – apmeklējam savus vecos un slimos ļaudis mājās un slimnīcās, Pļaujas svētkos nesam uz baznīcu ziemai sarūpētos ievārījumus, sulas un konservus, lai dalītos ar tiem, kuriem visa tā nav.

Esam iesaistījušies arī ārpusbaznīcas sociālajos projektos – 2009. gadā vācām pārtiku, apģērbu, higiēnas preces un citas nepieciešamās lietas Liepājas Karostas bērniem un viņu vecākiem, kuri krīzes dēļ palikuši bez darba. Vairākkārt esam atbalstījuši Pļavnieku bērnunama mazuļus, rīkojot „pamperu akciju”, vācot drēbītes un rotaļlietas. Esam centušies palīdzēt ar pārtiku, apģērbu un apaviem arī individuālajiem lūdzējiem, kurus ik svētdienu sastopam pie sava dievnama.

Protams, tā ir tikai maza daļa no tā, kas būtu darāms diakonijā. Ikviens draudzes loceklis ir aicināts iesaistīties šajā kalpošanā. Un visi kopā izlūgsimies Dieva svētību šim darbam!

Agra Turlaja


 

Te pie Alīnas Rāvietes - vienas no mūsu vecākajām draudzes māsām - Saulkrastos ciemojas Agra un Jānis Turlaji, Benita un Arnolds Brūderi.