Baznīcu nakts, 2015

Informācija par Baznīcu nakts norisi mūsu dievnamā - http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1044&start=1
 

Fotogalerija - 
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=draudzescilvekufotogalerijas&fu=e&id=1434183862
 

‍Fotogalerija par maziņo ugunsgrēciņu - 
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=draudzescilvekufotogalerijas&fu=e&id=1434185291