Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2010a&fu=read&id=420

Meld.: J. 35; Kas ir šis bērns, kas saldi dus

Mājaslapa
2011.01.03 00:32

Kas ir šis bērns, kas saldi dus Pie mātes krūts Tur kūtī? Vai dzirdi dziedam eņģeļus, Vai brīnumu tu jūti? Viņš, Viņš mums Pestītājs, Ko Dievs šai naktī dāvināj's. Steidz, steidz Tam slavu teic, Un pielūdz Dieva Dēlu!

Tad nesiet Viņam dārgāko, Vai bagāts, nabags nāciet, Nu uzņemt savā sirdī To, Un gaismā staigāt sāciet! Gods Dievam augstībā! Šis Bērns mūs dzīvus darīja. Prieks, prieks nu pasaulē, Kad sveicam Pestītāju!

Ieraksts draudzē 2010. gada 25. decembrī