Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2010a&fu=read&id=419

Meld.: J. 34; Jūs, ticīgie, nāciet, Gavilējiet priekā...

Mājaslapa
2011.01.03 00:28

Jūs, ticīgie, nāciet, Gavilējiet priekā, Ak nākdami nāciet uz Betlemi! Raugait šo bērnu, kas par mums ir dzimis! Ak, nāciet Viņu pielūgt, Ak, nāciet Viņu pielūgt, Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

Tu dievišķais dzimums, Debestēva sūtīts, Tu, mūžīgās Gaismas svēts Lolojums! Vienkopus visi Teiksim Viņa slavu! Ak, nāciet Viņu pielūgt, Ak, nāciet Viņu pielūgt, Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

Klau, eņģeļu dziesma Atskan debess tālēs: Vienvienīgam Dievam gods augstībā! Vienkopus visi Teiksim Viņa slavu! Ak, nāciet Viņu pielūgt, Ak, nāciet Viņu pielūgt, Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

Pie šūpuļa Tava, Kad, Kungs Jēzu, stāvu, Lai šeit Tev skan slava kā debesīs! Miesā Tu nācis, Dieva Vārds visspēcīgs. Tad visi kopā steigsim, Tad visi kopā steigsim, Tad visi kopā steigsim Tev godu dot!

Ieraksts draudzē 2010. gada 25. decembrī