Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2010a&fu=read&id=418

Meld.: J. 51; Tu, mazā, klusā Bētleme...

Mājaslapa
2011.01.03 00:19

Meld.: J. 51

Tu mazā, klusā Bētleme, uz tevi domas slīd, Redz šonakt visa pasaule: Pār tevi gaisma spīd, Šai gaismā brīnišķīgā, kas tumsas varu lauž, Dzīst rētas, atplaukst cerība, Sirds jaunu dienu jauž.

Šai naktī Kristus piedzimis, to Debess draudze sveic, Kā bērniņš Viņš ir atnācis pie tiem, kas Dievu teic. Virs zemes ienaids rimis un cilvēkiem labs prāts, Jo Dieva Dēls ir atnācis, kā sen bij' sludināts.

Lai katrā sirdī gaiši skan šī Ziemassvētku vēsts: Dievs piedevis ir tev un man, ir grēku parāds dzēsts! Lai slava Tam, kas nācis no debess augstumiem Kā cilvēks šeit starp cilvēkiem, lai mieru nestu tiem.

Tu mazā, klusā Bētleme, uz tevi domas slīd. Redz šonakt visa pasaule: tur Kristus zvaigzne spīd. Kaut nakts vēl liekas gara, aiz tumsas diena aust. Dievs visus mūs ir mīlējis, ej Viņa slavu paust!

Ieraksts draudzē 2010. gada 25. decembrī