Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=411

238. G. Ceipes grāmatas pirmsatvēršana

Mājaslapa
2010.12.25 21:36

Ceipe, Gundars, "Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918 – 1940”, LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2010, 320. lpp. (apmēram 20 fotogrāfijas)


Daudzi nemaz nezina, ka dievlūdzēju rindās bieži vien nemanāmi sēž mācītājs Gundars Ceipe. Viņš tāpat ir piedalījies mūsu draudzes talkās, kad īpaši bija vajadzīgs jauna vīrieša spēks.

Gundars pēdējā laikā bija stipri aizņemts ar akadēmiskām studijām un zinātniskiem pētījumiem.
Tagad jau oficiāli ir darīts zināms, ka vēstures zinātņu doktora, Brāļu draudzes kustības pārstāvja, mācītāja Gundara Ceipes jaunās grāmatas "Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918 - 1940" atklāšanas pasākums Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes zālē ieplānots 2011. gada 11. janvārī plkst. 16.00.

Bet mūsu draudzē (pa draugam, protams!) šīs grāmatas pirmsatvēršana notiks jau rīt, 26. decembrī pēc dievkalpojuma.

Būs iespējams šo grāmatu iegādāties!

Foto no mājaslapas: http://www.ticu.lv 

Grāmatas oficiālajā pieteikumā ir rakstīts sekojošais:

Latvijas hernhūtiešu jeb Brāļu draudzes astoņpadsmitā gadsimta atmoda un sekojošā atmodas kustība Latvijai un latviešiem ir bijis Dieva svētības ceļš pie tautas dvēseles. Tas ir brīnums un vienlaikus paliek kā noslēpums, par kuru tik maz zinām.

Grāmatā ir aplūkota vēsturiskās atmodas kustības vēsture 20. gadsimta starpkaru periodā, atklājot tās metamorfozes jaunajā sabiedrībā, latviešu Brāļu draudzes kustības identitātes meklējumus un attiecības ar evaņģēliski luterisko baznīcu.

Darbs palīdz gūt pilnvērtīgāku izpratni par latviešu garīgās atmodas tradīciju, jaunā rakursā parāda virkni redzamāko luterāņu garīdznieku, kā arī atspoguļo reliģiskās dzīves dinamiku 20. gadsimta 20. un 30. gados.

Grāmatā ir ilustratīvais materiāls un tā ir paredzēta cilvēkiem, kuri interesējas par Latvijas vēsturi, īpaši garīgās un reliģiskās dzīves aspektā.


Pirmie iespaidi par grāmatu ir vairāk nekā pozitīvi.
Tas ir rūpīgi izstrādāts pētījums, un autors centīgi pūlējies, lai lasītāji nevis žāvātos, bet ar interesi lasītu lappusi pēc lappuses.

Rodas gandrīz vai tāds iespaids, ka tiem, kas Gundara Ceipes grāmatu neizlasīs, būs stipri robotas zināšanas par Latvijas vēsturi un pirmo Atmodu jo īpaši.

Lai uzbukņītu tos, kas grāmatu vēl nav iegādājušies, publicēšu kādu citātu, kas liks gan labestīgi smaidīt, gan radīs interesi.

Andrejs

-----------------------------------------

Spilgts citāts

1746. gada Brāļu draudzes sinodē Ceistā (Zeist), Holandē, spriežot par atmodu Baltijā, Hernhūtes brāļi izteica vispārēju salīdzinājumu par igauņiem un latviešiem: "Latvieši ir svētie, salīdzinot ar igauņiem. Latviešiem ir mīksta sirds, bet igauņi pēc dabas ir cieti kā tērauds un ak­mens. Latvieši izturas mīlīgi, bet igauņi pēc dabas ir naidīgi {feindselig). Latvieši ir pieklājīgi pret svešiniekiem, bet igauņi ir stūrgalvīgi un nelaip­ni." Cits brālis raksturoja, ka "latvieši ir jautri un sliecas uz vieglprātību, bet igauņi drūmi (finster) un melanholiski, tāpēc [..] atgriezušies igauņi ir pamatīgāki (grundlicher) un patstāvīgāki kā latvieši".  Arī vēlākos (pietiekami daudzos) vēstures dokumentos 18. un 19. gadsimta latvie­šu un igauņu salīdzinājumā saglabājās līdzīgs spriedums - latvieši tiek raksturoti kā "apgaismotāki",  draudzīgāki, ar viņiem vieglāk sazināties.
 

263. lpp. 

 


 

Gundar!

Paldies par jauko sadarbību grāmatas atvēršanā – pat grāmatu lasot no viena vāka līdz otram nebūtu tas, ko mēs visi guvām Tavā stāstījumā un pārdomās par Brāļu draudzi. Nosūtu arī rakstiņu no vakardienas laikraksta „Liesma” (Nr.5. 11.01. 2011.) . Autors, žurnālists Andris Briedis. Klāt pievienošu arī dažus foto no atklāšanas.

----------------------
Ingrīda Zīriņa 
Valmieras muzejs
Vēstures nodaļas vadītāja

A. Briedis Raksts

Uzklikšķiniet, lai redzētu palielināti!


Gundars CeipeG. Ceipe