Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2010a&fu=read&id=342

Meld.: J. 187: V. 52 Kas ir tāds kā Tu, Dodams līksmību…

Mājaslapa
2010.09.05 23:47

Kas ir tāds kā Tu, Dodams līksmību? Izredzēts Tu vienīgs esi, Gaismu, dzīvību mums nesi Un sirds skaidrību, Jēzu, Tu vien Tu!

Gaisma pasaulei, Rota dvēselei! Tu par Pestītāju nācis, Mūsu miesā dzīvot sācis Laikā nospiestā, Dvēs’les gaišība!

Bērna ticību Un sirds skaidrību Dāvini man, ka es topu Līdzīgs Tev un Tev par godu, Tevī dzīvodams, Tevī nomirdams.

Jēzu, skubini Manu dvēseli, Lai es karsti Dievu lūdzu, Viņam savas vainas sūdzu Un lai mīlēju Visus tā kā Tu.

Bet, kad vētra krāc, Naktī viļņi šņāc, Taisās dzīves laivu gremdēt, Pats sniedz roku bēdas remdēt, Viļņus apsauci, Tumsā pasargi.

Dzīvei beidzoties, Pats man piestājies! Valdi, vadi manu garu, Ka es priecīgs aiziet varu, Un ka mantoju Tavu valstību.


Ierakstīts draudzē 2010. gada 5. septembrī