Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2010a&fu=read&id=337

Meld.: J. 326 Dievišķīga mīlestība...

Mājaslapa
2010.09.02 16:15

Meld.: J. 326

Dievišķīgā mīlestība, Debess balva dārgākā, Mūsu sirdīs ienākdama, Dzīves ceļu pārmaina. Jēzu, mīlestības avots, Žēlastība mūžīgā, Nāc ar mieru, nāc ar prieku Katrā sirdī slāpstošā.

Pildi, Kungs, ar savu Garu Tu ikvienu dvēseli, Tevī pieaugt lai mēs varam, Mieru mantot mūžīgi. Atņem prieku dzīvei lētai, Ticībai Tu sākums, gals; Lai mūs vada gaitā svētā Tava Labā gana balss.

Dzīvei kas ir atjaunota Pestīšanas nopelnā, Esi, Jēzu, viņas rota, Mūžam gaišā cerība. Iet no spēka jaunā spēkā Lai ir mūsu cenšanās, Kamēr nāksim debess mājās, Žēlastībā dāvātās.


Ierakstīts draudzē 2010. gada 29. augustā