Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2010a&fu=read&id=328

Meld.: V. 39: J. 152. Dievs dziesma man!

Mājaslapa
2010.08.22 18:19

Dievs dziesma man! Viņš ir tas Dievs, kam vara; Svēts Viņa vārds, Tas lielus darbus dara. Un debesīs Tam slava skan, Un debesīs Tam slava skan!

Tas gaismā mīt Un katram ceļu rāda. Viņš valdnieks ir, Par taisnu tiesu gādā. Tā tronis stāv, kaut viss še krīt, Tā tronis stāv, kaut viss še krīt!

Tam atklāts viss, Gan nemirstīgie gari, Gan dziļumi Un tālie zvaigžņu bari, Kas bija, ir un kas vēl būs, Kas bija, ir un kas vēl būs.

Dievs zina ar, Cik dvēsele ir vāja, Gan labu grib, Bet maldās un slīd kāja, Viņš mani žēlot, pestīt var, Viņš mani žēlot, pestīt var.

Ja Dievs man klāt, No kā tad sirds vēl drebēs? Tad neprasu Ne zemes, nedz ar debess. Pat elle nespēj biedināt, Pat elle nespēj biedināt.

Ierakstīts draudzē 2010. gada 22. augustā