Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2010a&fu=read&id=326

Meld.: J. 231 Sen laikos dibināta…

Mājaslapa
2010.08.15 22:19

Sen laikos dibināta Uz stipra pamata Stāv Kristus svētā draudze, To Viņš pats svētīja. No debesīm Viņš nāca, Tai sevi atdeva. No grēkiem atpestīta, To Kungu slavē tā.

No neskaitāmām tautām, Un tomēr vienota, Tā Svētā Gara spēkā ir Dieva radīta. Tā Kristus svētā vārdā Ir vienā ticībā Un paliek mīlestībā arvienu vienota.

Tā daudzreiz nicināta Un smieta, vajāta; Tā ilgodamās raugās Pēc miera laikmeta. Kungs Kristus viņu cēlis ir svētā glītumā Un viņai apsolījis Tās daļu mūžībā.

Ierakstīts draudzē 2010. gada 15. augustā