Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1279

949. Skaidrojums par Adventi un Adventu

Mājaslapa
2018.12.03 11:00

Latviešu valodas valsts aģentūras skaidrojums


Advente vai advents?

Vārdnīcās sniegta atšķirīga informācija. Tā, piemēram, Svešvārdu vārdnīcā (Rīga: Jumava, 1999, 23) norādītas abas formas – gan advente, gan advents, savukārt Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā (Rīga: Avots, 1995, 41) – tikai advente. Taču baznīcā, piemēram, evaņģēliski luteriskās baznīcas un Romas katoļu baznīcas tradīcijā, pārsvarā tiek lietota forma Advents, turklāt rakstībā ar lielo sākumburtu.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija iesaka lietot sieviešu dzimtes formu advente, sniedzot šādu pamatojumu: „..runa ir par Ziemassvētku Notikuma atnākšanas gaidīšanas laiku un aizguvuma pamatā ir procesa nosaukums „atnākšana”, kas latīniski ir „adventus”. Latīņu valodā adventus ir vīriešu dzimtes forma, turpretī latviešu valodā procesu nosaukumi ir sieviešu dzimtes vārdi: atnākšanagaidīšanasvētīšana. Tāpēc ir adventes laiks un adventes svētdienas, kad iededzam svecītes.” (Terminoloģijas Jaunumi. 2003. Nr. 5/6. Rīga: LZA Terminoloģijas komisija, 2003, 55. lpp.)

Informācija pieejama Terminoloģijas komisijas mājaslapā:

termini.lza.lv/article.php?id=297

 
Jaunākie skaidrojumi, kas internetā atrodami šeit:

http://www.tezaurs.lv/mlvv/#/sv/advente

advente s. lietv.
Laiks pirms Kristus dzimšanas svētkiem – no baznīcas gada sākuma (1. Adventes svētdienas jeb ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem) līdz Ziemassvētku vakaram 24. decembrī.
Adventes vainags.
Aizdegt pirmo adventes sveci.
Adventes laikā tiek pieminēta arī Kristus otrā atnākšana laiku beigās.
Adventes kalendārs – 
kalendārs ar 24 atveramām, katrai adventes dienai paredzētām iedaļām.
Cilme: no latīņu adventus 'atnākšana, parādīšanās'.

‍Kaut arī praksē nereti sastopams lietojums vīriešu dzimtē advents, atbilstoši LZA Terminoloģijas komisijas lēmumam Nr. 80, par pareizo uzskatāms lietojums sieviešu dzimtē advente.