Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1273

944. Atgādinājums par draudzes gada maksu

Mājaslapa
2018.10.22 13:29

Pamazām tuvojas Baznīcas gada noslēgums - Mūžības svētdiena (25. novembrī) -, 

tāpēc aicinām ikvienu draudzes locekli apdomāt, vai esat apliecinājuši savu piederību Kristus draudzei ar ikgadējo ziedojumu.

Ar ziedošanas kārtību mūsu draudzē varat iepazīties mājaslapas sadaļā Ziedojumi:

Draudzes rēķins bankā

Saņēmējs: Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas Nr.: 99500002837

Konts: LV40UNLA0050005053734

Banka: SEB Banka

Bankas kods: UNLALV2X 

Mērķis: Ziedojums draudzes vajadzībām
   

Gada maksa strādājošajiem draudzes locekļiem *

30 €

Gada maksa pensionāriem

7 €

Gada maksa bērna kopšanas atvaļinājuma laikā

7 €

Gada maksa bezdarbniekiem

4 €

Gada maksa Neredzīgo pansionāta draudzes locekļiem

1 €

Īres maksa par lūgšanu telpas izmantošanu svētdarbībām (laulības, kristības, iesvētības) ārpus dievkalpojuma laika

30 €


Svinības kriptā vai mansardā ārpus draudzes aktivitātēm

30 €

* Tie draudzes locekļi, kuri nevar samaksāt gada maksu, par to informē draudzes priekšnieci. 

**Tabula rediģēta atbilstoši draudzes padomes 2014. gada 29. jūnija lēmumam

Draudzes padome