Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1244

916. Konference par Lielo kapu nākotni

Mājaslapa
2018.03.26 14:00

“Cieņa pret pagātni – spogulis mūsu rītdienai”

Starptautiska konference Rīgā – 27.- 28.03.2018.g.

 “Senās kapsētas un memoriāli pilsētvidē Rīgā, Latvijā, Eiropā.

Teorija. Prakse.Pieredze.”

                                           (Projekts  XX )

Vieta: Rīgas Svētā Pētera baznīca, Lielie kapi, Rīgas  Mazā ģilde,    u.c.

Laiks: 2018. gada 27.un 28. marts.

Dalībnieki:

Nozares speciālisti, augstskolu un zinātņu institūciju vadītāji, vēstures un muzeju speciālisti, kultūras mantojuma saglabāšanas profesionāļi – restaurācijas arhitekti, plaša spektra restauratori, restaurācijas materiālu tehnologi, nozares interesenti no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Krievijas, Lietuvas, Vācijas, ASV  .

Sadarbības partneri un atbalstītāji:

LR Kultūras ministrija un VKPAI,  Rīgas  domes Ārlietu pārvalde, Valsts Vēstures arhīvs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, LU Akadēmiskā un Misiņa bibliotēka, LIVE Riga, SIA” Rīgas meži”, nevalstiskās un starptautiskās institūcijas - Europa Nostra, Viļņas un Tallinas pašvaldība, REMMERS, Latvijas ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, Pēterburgas Skulptūru muzejs, nozares speciālisti, atbalstītāji, draugi, interesenti.

Uzdevums

Rosināt diskusijas un domu apmaiņu -  par teorētiskiem, praktiskiem un tehniskiem jautājumiem, ieteikumiem, par sadarbības jautājumiem ar  ārvalstu  kultūras mantojuma saglabāšanas nozares institūcijām,  Rīgas pilsētas  memoriālu un seno kapsētu aizsardzību, uzturēšanu un atjaunošanu -  restaurāciju, moderno tehnoloģiju pielietošanu un izmantošanu bojātajos un atjaunojamajos kultūrvides pieminekļos  pilsētas publiskajā  telpā. Veicināt nozares speciālistu izglītības kvalifikācijas celšanu.

Varat iepazīties ar konferences programmu un Gunta Gailīša aicinājumu