Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1221

893. Apsveikums Ziemassvētkos no Holckirhenes

Mājaslapa
2017.12.22 15:48

Mīļie Rīgas partneri,

jaunā baznīcas gada sākumā, Adventā, mēs gribētu sirsnīgi sveikt jūs.

Partnerība ar jums Rīgā un Betlemē mums ir ļoti svarīga, un mēs nolēmām, ka gribam dalītes ar jums tajā, kas pie mums šajā gadā ir noticis.

Mēs atskatāmies uz uz to notikumu un impulsu daudzumu, kas radās vai nu draudzē vai nāca no ārienes.

Šogad mūs, tāpat kā citas mūsu zemes draudzes, īpaši nodarbināja Reformācijas 500 gadu jubileja. Pasaules protestantu baznīcas vēsturē pirmo reizi tik prominenta reformācijas jubileja tiek tik plaši un ekumēniski svinēta. Atšķirīgais netiek noklusēts, bet prieks par kopīgos centienos pēc pareizā dievkalpojuma sasniegto ņem virsroku, cerams, ka uz ilgu laiku. Mēs atkal apzināmies:

„Mēs visi ticam vienam Dievam”, tā sākas Lutera 1524. gada atzīšanas dziesma. Lutera dekādes pēdējais gads mūsu draudzē sākās 2016.  novembrī ar ceļojumiem pa vietām, kas cieši saistītas ar Luteru un reformāciju: Augsburgu, Erfurti, Eizenahu un Koburgu,  par kurām stāstīts grāmatā „europa reformata”. Tā kā Augsburga ir reāli sasniedzama no Holckrhenes, mēs varējām šo „Confessio Augustana”  parādīt arī mūsu mīļajiem viesiem no Rīgas. Mūsu draudzei jubilejas gads beidzās ar piedalīšanos Reformācijas dienas svētku dievkalpojumā 31.oktobrī kopā ar mūsu reģiona bīskapi Minhenes evanģēliskajā Svēta Lūkas Domā. Baznīcu garā nakts Segenskirhē (baznīcā) sākās iepriekšējā vakarā ar ekumēnisku dievkalpojumu un modernu mūziku, kuras mēŗķgrupa bija 25 – 30 gadīgie. Katoļu Laurentius baznīcā pie Holckirhenes tirgus laukuma deva vārdu Luteram. Viena sieviete un divi vīrieši lasīja priekšā īsus tekstus no Galda sarunām un Lutera galvenajiem darbiem ar ērģeļu un kora starpspēlēm, kā arī no „Sermon des Handels” (Rīcības cermonija?) un no „Wuchers”? Lutera izteikumi arī pēc 500 gadiem ir satriecoši aktuāli.

Taču ne jau tikai gaviles vien bija mums prātā. Kā daudzus cilvēkus pasaulē arī mūs nodarbina to daudzo  cilvēku liktenos, kuri ir norūpējušies par savu dzimteni un par draudiem mieram, bieži arī personīgā ziņā.  Mēs ceram, ka tie neskaitāmie cietušie Tuvajos Austrumos un Āfrikā atradīs drošu dzimteni tur vai, ja nepieciešams, kā bēgļi šeit pie mums. Daudzi no mums cenšas dot tiem, kas te dzīvo, piedāvāt dzimteni šajos nemierīgajos laikos. Draudzes locekļi palīdz viņiem ar vācu valodas mācīšanu, darba padomdošanu, ar integrācijas tikšanos, uzņemoties šefību vai., piem., ar darbošanos Toma kafejnīcā, lai padarītu dzīvi mūsu mazajā ciemā un draudzē paciešamu. Palīdzēt savam tuvākajam mēs uzskatām par vissvarīgāko ticības jautājumu.Mēs priecājamies, ka kristīgie bēgļi pakāpeniski jau šad un tad nāk uz dievkalpojumiem.

Esam laimīgi, ka mūsu draudzei  Holckirhenes teritorijas centrā arī turpmāk varēs būt zvanu tornis. Pēc dažiem gadiem to jau vajadzētu sanēt. Neskatoties uz apgabala baznīcas dāsno finansiālo palīdzību tagad mūsu parādi ir pieauguši. Bet mēs esam optimsitiski, ka mēs to pacelsim.

Ar smagu sirdi mums nācās atteikties no vienas ēkas. Dītramcelles Mihaela kapella  baznīcas gada beigās tiks slēgta, tādēļ ka tur vienkārši par maz cilvēku nāk uz dievkalpojumiem, un mums jākoncentrējas uz lielākiem draudžu centriem Zauerlahā un Holckirhenē.

Daudzas grupas, apvienības un pasākumi notiek mūsu telpās, un mēs priecāajmies, ka šeit var dzīvot ticība.

Kaut kas īpašs ir Toma kafejnīca: katru trešdienu mūsu Tomasa zālē skolēni, attiecīgi divu palīgiestāžu iemītnieki ar brīvprātīgo palīgu palīdzību pasniedz brokatis un kafiju. Tādā veidā jaunieši iepazīst darba dzīves ikdienu un vienlaicīgi izbauda to, ka mēs viņus te redzam labprāt.

Šogad mūs apciemoja partnerdraudze no Latvijas. Mēs ļoti priecājāmies, ka tādā veidā mūsu draudzē izpaužas (kļūst redzama) pasaules kristiešu vienotība. Jūsu  draudzīgums  un lielā interese par visu, kas notiek mūsu draudzē, paliks mums ilgi atmiņā. Palika sajūta, ka mūs apciemoja labi draugi  .

Tie ir daži notikumi, kas mūsu draudzi nodarbināja šajā gadā. Varbūt uzrakstiet jūs arī, kas jums šajā gadā nesis prieku vai rūpes.

Mēs vēlam jums svētīgu Adenta laiku. Lai tas jums dotu iespēju apklust un sagatavoties Ziemassvētkiem, lai tie būtu miera pilni un Dieva mīlesību tālāk dodoši.

Ceļā pie jums ir mūsu draudzes dāvana jūsu draudzei – grāmata par Reformāciju Eiropā. Mēs ceram, ka tā jums sniegs nedaudz prieka.

Dieva svētību jums visiem un jūsu draudzei

Jūsu Evanģeliski luteriskā  draudze Holckirhenē

Paraksti

 

 


 Šeit varat apskatīt no Holckirhenas atsūtīto vēstuli vācu valodā.

1. lappuse

‍2. lappuse

‍