Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1190

865. Aicinājums draudzēm atzīmēt 14. jūniju

Mājaslapa
2017.06.12 10:38

Bīskapu kolēģijas aicinājums draudzēm atzīmēt 14. jūniju

Dieva mīļotie, 14. jūnijs ir mūsu tautas sēru diena. 

Mēs pieminam 1941. gada 14. jūniju, kad mūsu dzimtenē, Latvijā tika apcietināti ap 15 000 cilvēku un necilvēcīgos apstākļos aizvesti tālu prom no savām mājām. 

Latvijas neatkarība bija zaudēta,  čekas pagrabos pazuda draugi, radi, kaimiņi, ģimenes tika šķirtas, bērni no vecākiem, vīri no sievām… 

To vidū bija daudzi mūsu garīdznieki, draudžu darbinieki, kas rupjās varas priekšā nenodeva savu ticību, bet gan gāja mocekļu ceļu.  

Mēs aicinām atcerēties šos mūsu brāļus un māsas vai nu īpašos dievkalpojumos 14. jūnijā, vai arī tuvākajā svētdienā. 

Kristus saka: “Svētīgi ir taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība.”