Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1185

860. Linarda Rozentāla jaunā monogrāfija

Mājaslapa
2017.04.21 08:36

21. aprīlī, plkst. 16.30 Latvijas Universitātes bibliotēkas Klusajā lasītavā (Raiņa bulvāris 19, 2. stāvs, 203. telpa) doktorantūras skolas “Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas” ietvaros notiks seminārs “Izdzīvošana: Sinodālais princips Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 1948. – 1984. gadā”, kura laikā par savu jauno monogrāfiju stāstīs Dr. theol., Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls.

“Izdzīvošana” ir stāsts un pētījums par to, kā luteriskās baznīcas vadība centās baznīcu vadīt un pastāvēt padomju režīma laikā – cita starpā, arī pielāgojoties, saplūstot, sadarbojoties, paklausot, noslēdzoties, citiem vārdiem, izdzīvojot – kā visi. Un tomēr “Izdzīvošana” ir stāsts un pētījums arī par baznīcu, kas tikai tad patiesi var izdzīvot savu eksistenci, būt jēgpilna, nozīmīga un iedvesmojoša, ja tā izaicina, atveras, solidarizējas, kļūst par brīvības telpu, runā sava laikmeta valodā un tā vietā, lai izdzīvotu, cenšas būt patiesa un autentiska. Tikai tad baznīca izdzīvo sevi un kļūst par augsni kam lielākam nekā pati. Šīs abas tēmas ir nemitīgi klātesošas visā luteriskās baznīcas 20. gadsimta vēsturē. Tur ir cēlais un gaiais, bet arī nožēlojamais un tumšais. To visu apzināties – par labo pateikties un tā svētību vairot, bet tumšo atklāt, izvilkt gaismā un uzticēt transformācijai, atņemot tam spēku ietekmēt, noteikt un atkārtoties, – tas ir arī šīs grāmatas un tās lasītāju uzdevums. Ja mēs to darām, tad nepaliekam iestrēguši un paralizēti, bet esam ceļā cauri Lielajam Labirintam, pretī tā kodolam, centram un mērķim, kas ir lielāks par visu, ko spējam aptvert,” tā par savu grāmatu stāsta Linards Rozentāls.

 Monogrāfija iznākusi Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā. Grāmatas pamatā ir Dr. theol. Linarda Rozentāla pētījumi, kuri tapuši Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē laikā no 2010. līdz 2014. gadam, izstrādājot promocijas darbu “Sinodālais pārvaldes princips Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 1948.–1984. gadā”. Dr. theol. Linarda Rozentāla darbs ir izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”.

Linarda Rozentāla promocijas darba pētījums, kas ir pamatā arī nesen izdotajai monogrāfijai, 2017. gada martā tika atzīts arī par LU mēneša pētījumu. Interviju ar Linardu Rozentālu varat izlasīt ŠEIT.