Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1139

814. Stipendija studijām

Mājaslapa
2016.09.16 17:59

Labdien!

Pārsūtu Jums ziņu par iespēju pieteikties stipendijai. Varbūt pazīstat kādu topošo studentu, kam šo pārsūtīt.

LELB darbiniekiem Amerikas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca (ELCA) piedāvā stipendiju no 2017. gada II semestra teoloģijā, medicīnā, pedagoģijā, informātikā, mūzikā un citos studiju novirzienos Latvijā, ELCA apmācības iestādēs vai citur pasaulē. 

Stipendijas mērķis ir nodrošināt LELB darbiniekus ar jaunām zināšanām, lai ar tām pēc izglītības iegūšanas varētu kalpot Baznīcai. Priekšroka tiek dota jaunu studiju uzsācējiem. Kopā ELCA piedāvā 25 stipendijas.


Iesniedzamie dokumenti Jums tiks atsūtīti pēc pieprasījuma:
Pieteikuma forma, motivācijas vēstule, savu mērķu apraksts, divu pasniedzēju un divu draugu rekomendācijas vēstules, Baznīcas vai tās iestādes rekomendācijas vēstule, ārsta veselības izziņa, mācību iestādes uzņemšanas apstiprinājums un aptuvenais budžeta uzmetums. Ja studijas notiks angļu valodā, tad jāiesniedz TOEFL , IELTS vai cita valodas eksāmena kopija.

Ja kādu no dokumentiem nav iespējams iesniegt laikā, tad tas ir jānorāda iesniegumā un jāizskaidro kavējuma iemesls.
Dokumentu iesniegšanas gala termiņš ir 15.oktobris.

Visu labu,

Dāvis Brūvers

26350950

 Attēls no: www.clipartpanda.com