Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1054

728. Roberta Feldmaņa grāmatas atvēršana

Mājaslapa
2015.08.17 11:18

Mācītāja Dr. theol. Roberta Feldmaņa grāmatas “Vecās Derības pravieši” atvēršana

Olaines Sv. Elizabetes evaņģēliski luteriskajā baznīcā sestdien, 2015. gada 22. augustā, plkst. 11.00.

Un es dzirdēju Tā Kunga balsi sakām: “Ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis?” Tad es atbildēju: “Redzi, es esmu še, sūti mani!” (Jes 6:8)

Grāmatas “Vecās Derības pravieši” pamatā ir ievērojamā luterāņu mācītāja Roberta Feldmaņa sprediķu sērija par Vecās Derības lielajiem praviešiem. Lutera Akadēmijas pasniedzēja Laila Čakare papildina grāmatu ar tā saukto mazo praviešu apskatu. Šis ir pirmais latviešu autoru oriģināltekstu izdevums, kurā aplūkoti visi Vecās Derības rakstošie pravieši, kā arī sprediķi, kas veltīti praviešiem Elijam un Miham. R.Feldmanis vēstī lasītājiem viegli saprotamā, aizraujošā valodā. Grāmata ir gan unikāls izziņas, gan garīgās celsmes avots.

Prof. Reinhards Slenczka par šo grāmatu saka: “Apspriežot atsevišķo praviešu darbību, R. Feldmanis arvien norāda uz Vecās un Jaunās Derības kopsakaru. Dieva liecinieki mums pauž nevis pagātnes gudrības, bet gan Dieva vārdu, kas iet pāri pagātnes, tagadnes un nākotnes kategorijām, visu savienodams mūsu Kungā un Glābējā Jēzū Kristū. „

Grāmatas atvēršanā piedalīsies arī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, mākslas zinātnieks Dr. hab. art. Ojārs Spārītis, kurš pastāstīs par Olaines Sv. Elizabetes baznīcu. Tur  mācītājs Roberts Feldmanis komunistu režīma apstākļos izveidoja vēl joprojām vienu no skaistākajām un liturģiski izteiksmīgākajām altāra telpām.

 
Profesora Roberta Feldmaņa fonds
Olaines evaņģēliski luteriskā draudze

No Rīgas līdz Olaines baznīcai var nokļūt apmēram pusstundas laikā ar autobusu Nr. 5034 Rīga – Olaine. Atiešanas laiks no Satekles ielas (iepretim nojauktajai pasta ēkai, aiz mikroautobusu stāvvietām) plkst. 10.00, 10.20 vai 10.40, jābrauc līdz pieturai Jaunolaine (autobuss nogriežas no Jelgavas šosejas un iebrauc Jaunolaines centrā pie pagasta ēkas). 

Tālr. 25908485, e-pasts: feldmanafonds@gmail.com

 
Uzklikšķiniet 2 x, lai redzētu palielināti!