Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1039

713. Imantam Ziedonim veltītas grāmatas atvēršanas svētki

Mājaslapa
2015.05.11 10:55

Ceturtdien, 14. maijā, plkst. 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā  Mūkusalas ielā 3 notiks grāmatas "Imants Ziedonis. Bibliogrāfija" 2. sējuma atvēršanas svētki.‍Uzklikšķiniet 2 x, lai redzētu palielināti!

Pirms diviem gadiem Imanta Ziedoņa cienītāji un pētnieki saņēma viņa bibliogrāfijas 1. sējumu, kurā apkopota informācija par dzejnieka, rakstnieka, publicista, kultūras un sabiedriskā darbinieka daudzpusīgo devumu.

Otrā sējuma ievaddaļa papildina un turpina iepriekšējo sējumu ar jaunākajām 2013. -2014. gada dzejnieka darbu publikācijām, tomēr galvenā otrā sējuma daļa veltīta materiāliem par Imanta Ziedoņa dzīvi un daiļradi, un viņa personības inspirētajiem darbiem, kas atspoguļoti grāmatās, materiālos  no periodiskajiem izdevumiem, teksta daļās, notīs, skaņu ierakstos, kā arī elektroniskajos resursos un fotoattēlos. 

Rādītāja zinātnisko vērtību palielina virkne palīgrādītāju. Svarīgākie no tiem ir I. Ziedoņa darbu alfabētiskie rādītāji (arī svešvalodās tulkotie darbi) un personu rādītājs. Bibliogrāfijas sastādītājas ir Māra Izvestnija un Agra Turlaja.

Grāmatas atvēršanas svētkos literatūrpētnieki Gundega Grīnuma un Raimonds Briedis un vēsturnieks Toms Ķikuts dalīsies pieredzes stāstos ap un par bibliogrāfijām.

Bibliogrāfes Agras Turlajas komentāri un izstāde „Manuskriptu pārlapojot” atklās I. Ziedoņa bibliogrāfijas tapšanas ceļu, bibliografējamo jomu un materiālu dažādību.

Interesentiem būs iespēja iepazīties ar LNB Letonikas nodaļas, tagadējā Letonikas un Baltijas centra, devumu bibliogrāfijas jomā daudzu desmitu gadu garumā.

Klātesošos iepriecinās flautistes Ievas Nīmanes muzicēšana.

Aicināti visi interesenti, bet jo sevišķi studenti, topošie pētnieki.

 
Īpaši sveicam mūsu 
draudzes priekšnieces vietnieci
Agru Turlaju
‍ar liela un laba darba
‍paveikšanu!