Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2009a&fu=read&id=41

Meld.: 3. 10 Jūs, pasaul's vārti, celieties!

Jūs, pasaul's vārti, celieties! Un siržu durvis verieties! Tas goda Kungs ir klātu. Viņš Ķēniņš visiem ķēniņiem, Nes mieru visiem cilvēkiem Ar žēlastības prātu. Sveiciet, teiciet, Sirdi modiet, godu dodiet Radītājam, Visa laba darītājam!

Nāk Dieva Dēls lēnprātīgi, Viņš noliek kroni zemīgi Un meklē grēcinieku. Viņš sola visiem glābšanu, Viņš gādā vājiem palīgu Un noskumušiem prieku. Sveiciet, teiciet, Sirdi modiet, godu dodiet Pestītājam, Savam mīļam žēlotājam!

No gara snaudas celieties, Jūs, cietās sirdis, verieties! Tas Kungs pie jums grib mājot! Tam savus grēkus atzīstiet, To pazemīgi pielūdziet, Starp ticīgajiem stājiet! Sveiciet, teiciet, Sirdi modiet, godu dodiet Svētam Garam, Mīļam svētu darītājam!

Jūs, pasaul's vārti celieties! Un siržu durvis, verieties! Pats Kungs pie jums grib mājot! Tam savas sirdis sataisiet Un ziedus ceļā pakaisiet, Tam goda drēbes klājot! Sveiciet, teiciet, Sirdi modiet, godu dodiet Radītājam, Pestītājam, Svētītājam!

Ierakstīts 3. Adventā, 2009. gada 13. decembrī