Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2009a&fu=read&id=34

Meld.: J. 554; V. 155 Kas tur ap troni pulcējas

Kas tur ap troni pulcējas Kā sniega gāles mirdzošas, Balts milzīgs bars? Zaļš palmu zars Pār katru noliecas.

Vai tie nav visi cietēji, No lielām bēdām nākuši, Kas mazgāti Un šķīstīti, Tā Jēra asinī?

Pa gaišiem debess pagalmiem, Ap Dieva svētiem altāriem Tie pulkos iet Un slavu dzied Ar visiem eņģeļiem.

Šeit nicināti, apsmieti, Tur goda kroņiem greznoti, Ap troni stāj Un, palmām māj Kā debess priesteri.

Dievs žāvē viņu asaras, Kas šeit virs zemes raudātas. Kaut krusts bij grūts, Pie Tēva krūts Rimst visas ciešanas.

Tur kaps un nāve nebiedē, Tur līksmo tie un gavilē. Pie avotiem, Pie dzidrajiem Tas Jērs tos atveldzē.

Jums varoņi un mocekļi, Lai slava tūkstoškārtīgi! Jūs pacietāt Un stāvējāt Līdz galam ticīgi.

Jūs sāpju ceļu staigājāt, Jūs asus ērkšķus izbridāt; Nu skaidrībā Un godībā Jūs algu saņemat.

Tu Jēra draudze, sataisies Un jaunā dziesmā vienojies: Allelūja, Gods augstībā Tev, svētais Kungs un Dievs!

Ierakstīts draudzē 2009. gada 22. novembrī