Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2009a&fu=read&id=33

Meld.: J. 485 Jel paliec klāt...

Jel paliec klāt, jau vakarēnas slīd, Gail tumsas atvars, paliec klāt ikbrīd! Zūd palīgi, sāk bēdas biedināt, Tu lielais Palīgs, paliec Tu jel klāt.

Dilst, steidzas mūsu dzīves dieniņa, Bēg zemes prieki, viņas godība, Viss mainās, zūd, viss iet un negrib stāt, Tu nemainies, Kungs, paliec Tu jel klāt.

Arvien man vajag Tavas klātbūtnes, Ja Tu ar mani, kas pret mums ko spēs? Kas vēl kā Tu var mani pasargāt? Vai nakts vai diena, paliec Tu, Kungs, klāt.

Es nebīstos, zem Tavas vadības Krusts nav vairs smags, nedz rūgtas asaras. Lūst nāves dzelon’s, elle nespēj rāt, Es līksmoju, ja Tu man paliec klāt.

Nāc rādies man, kad acis veras ciet, dedz spožāk vēl, lai ceļš uz augšu iet! Klīst zemes ēnas, debess rīts sāk māt, Grimst nāve dzīvībā, Kungs paliec klāt.

Ierakstīts draudzē 2009. gada 22. novembrī