Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=dzieddraudze2009a&fu=read&id=18

Jēzu, Nāk pie Tava galda...

Dziesma 

Jēzu, Nāk pie Tava galda, Tie, kas bēg no zemes malda, kas grib dzīvot tīru dzīvi, Kļūt no grēku važām brīvi. Esi, Kungs, ar mums! Saki: Miers ar jums! Maizē, vīnā Sevi sniedzi, Savu spēku izkust lieci dzīvā ticībā.

Tu, kas grēcinieku saudzē, Savā baznīcā un draudzē, Liec mums visiem atrast vietu, Lai mēs Tavos ceļos ietu, Un reiz mūžībā, Dieva valstībā Tevi vaigā skatīt spētu, Dieva Dēlu , dzīvu, svētu, debess godībā!

Jēzu, Jēzu, Tavu garu Sūti mums kā saules staru, lai tas bēdu tumsu klieē, Visas mūsu rētas dzied! Kungs, Tu vari to; Žēlīgs uzlūko Mūs, kas te pie Tevis nākam Pazemīgi Tevi lūdzam: žēlo grēc'nieku!


Dziesmas ieraksts draudzē 2009. gada 27. septembrī