Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

736. Rīgas Domā atvērs jauno luterāņu Dziesmu grāmatu
Iesūtīts: 2015.09.17 00:13 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Ar arhibīskapa Jāņa Vanaga vadītu dievkalpojumu 19. septembrī plkst. 15.00 Rīgas Domā Latvijas luterāņi svinēs jaunās LELB Dziesmu grāmatas atvēršanas svētkus. Jaunais Dziesmu grāmatas izdevums, kas tapis 10 gadus un ietver gan tradicionālās baznīcas dziesmas, gan jaunus autordarbus, ir nozīmīgs notikums latviešu luterāņu draudzēm gan Latvijā, gan visā pasaulē.

Dziesmu grāmatā ietilpst gan līdz šim dziedātās, gan jaunas un atjaunotas dziesmas, gan dievkalpojumu kārtība un liturģiski materiāli, gan svarīgākās baznīcas ticības patiesības un padomi kristīgai dzīvei. Jaunais izdevums pamazām aizstās šobrīd luterāņu draudzēs lietoto 1992. gada Dziesmu grāmatas izdevumu, kurš bija kopīgs latviešu draudzēm Latvijā un ārpus tās. 

“Bībele, Katehisms un Dziesmu grāmata latviešu luterāņu ģimenēs allaž bija godā. Ar tām mācījās lasīt un dzīvot. Dievs teica – kā debesis pār zemi, tā mani ceļi ir augstāki par jūsējiem. Taču pielūgsmē zeme un debesis sastopas, saskaras  zemišķais un  dievišķais. Dziesmu grāmata ir ceļvedis pielūgsmē, kas prot dvēseli turp aizvest”, Dziesmu grāmatas ievadā raksta Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

“Jaunā dziesmu grāmata ir mūsu baznīcas pēdējo gadu desmitu attīstības ceļa liecība", atzīst Ilze Sprance, LELB Mūzikas un liturģijas nozares vadītāja, kuras vadībā tapis jaunais izdevums. "Jau kopš 1990. gadu sākuma, atjaunojoties un pieaugot garīgajai dzīvei draudzēs, pieauga arī  dievkalpošanas intensitāte un draudzes līdzdalība tajā. Līdz ar to pamazām nobrieda vajadzība pēc jaunas Dziesmu grāmatas.” 

Dziesmu grāmatā iekļautas 656 dziesmas (līdz šim izmantotajā Dziesmu grāmatā ir 585 dziesmas), turklāt saturiski Dziesmu grāmata būtiski atšķiras no pašlaik draudzēs lietotās. Vairāk nekā puse dziesmu “pārceļojušas” no 1992. gada, kopā ar LELBāL (Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas) veidotā izdevuma, bet vairākām dziesmām veikta tekstu un melodiju revīzija. Pārskatīta arī t. s. vecā Dziesmu grāmata, kas draudzēs tika lietota no 1922. līdz 1992. gadam, no kuras pārņemtas vairākas melodijas jaunā atdzejojumā. Iekļauti arī skaņdarbi no pasaules mūzikas klasikas un dziesmas no citām luteriskajām baznīcām, pielūgsmes dziesmas, latviešu tautas melodijas, kā arī komponistiem īpaši šim krājumam pasūtinātas dziesmas. 

“Liturģiskais materiāls ļaus droši, ar izpratni piedalīties dievkalpojumos. Dziesmu grāmata palīdzēs veidot lūgšanu dzīvi katram pašam un ģimenēm. Tajā ir kodolīgi izklāstītas svarīgākās mūsu baznīcas ticības patiesības un sniegti padomi kristīgai dzīvei. To nebūs kauns novēlēt mantojumā nākamajām paaudzēm, taču daudz vairāk es to novēlu lietošanā šeit un tagad,” novēl arhibīskaps Jānis Vanags.

Dziesmu grāmata sagatavota LELB Bīskapu kolēģijas vadībā, piedaloties mācītājiem Jānim Bitānam, Aleksandram Bitem, Jānim Ginteram, Elijam Godiņam, Ivo Grantiņam, Atim Grīnbergam, Aināram Jaunskalžem, baznīcas mūziķiem Mārai Jermolovai, Aivaram Kalējam, Vitai Kalnciemai, Vilim Kolmam, Imantam Mežaraupam †, Inesei Paičai, Guntaram Prānim, Ilzei Reinei, Ilzei Sprancei, Atim Stepiņam †, Andrim Vītoliņam † un dzejniecei Mārai Zviedrei. 

Jauno Dziesmu grāmatu izdevusi LELB izdevniecība SIA “Ihtis”. Izdevumu jau iespējams iegādāties SIA “Ihtis” grāmatveikalā Rīgā, Mazajā Pils ielā 4. 
 ‍Lai redzētu palielināti, uzklikšķiniet 2 x!

‍Piebilde:

Dievkalpojumā tiks atskaņota mūsu maestro Jāņa Kaijaka komponēta dziesma ar Edgara Rumbas vārdiem un pēc dievkalpojuma Kristus draudze sveiks savu ērģelnieku.
 


‍Raksts "Svētdienas Rītā" lasāms ŠEIT

‍Savulaik Dziesmu grāmatu mūsu draudzei veidoja Gundars Bērziņš. Par to plašāk rakstīts sadaļā, kas mūsu mājaslapā jau atrodas daudzus gadus, varat lasīt ŠEIT