Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- Agris Sutra
- Agra Sutras 50 gadu jubileja
- Mācītāja Agra Sutras sprediķis "Svētdienas Rītā"
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2013
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2012
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2011
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2010
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2009
- Agra Sutras ceļojumu fotogalerijas
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Agris Sutra. Sprediķis. Pirmais Advents. 2012. gada 2. decembrī
Iesūtīts: 2012.12.02 23:30 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 


Jeremijas 33:14-16
Vecās Derības rakstos, taisnība nav vispārēja morāla tieksme, bet gan 
atbildības pienākumu izpildīšana starpcilvēciskās attiecībās un cilvēku 
attiecībās ar Dievu. Dievs rīkojās taisnīgi spriezdams par Israēlas 
neticību, bet arī gādājot viņiem pestīšanu.   Šodienas lasījumā, 
Jeruzālemes  vārds nākotnē –“Tas Kungs mūsu taisnība” – ir zīme, ka 
pat tagad Dievs gādā pestīšanu saviem ļaudīm.
edzi, nāk dienas, saka Kungs, kad es piepildīšu solījumu, ko
teicu Israēla namam un Jūdas namam!
15
Tanīs dienās, tanī laikā
es taisnībā izdiedzēšu Dāvidam atvasi, viņš darīs uz zemes tiesu
un taisnību.
16
Tanīs dienās tiks glābta Jūda, un Jeruzāleme dzīvos
drošībā, un viņa vārdu sauks: Kungs – mūsu taisnība!
1. Vēstule tesalonikiešiem 3:9 - 13
Pāvils ir dzirdējis no Timoteju par uzticīgo draudzi Tesalonikā un 
pateicās Dievam par to.  Viņš lūdz, lai draudze augtu mīlestībā un 
svētumā līdz “nāks mūsu Kungs Jēzus ar visiem saviem svētajiem.”
ā lai mēs pateicamies Dievam par jums – par visu to prieku, ko
mēs jūtam par jums mūsu Dieva priekšā?
10
Cik vien spēdami
dienu un nakti mēs lūdzam Dievu, lai jūs atkal varētu skatīt
vaigā un aizpildīt trūkumus jūsu ticībā.
11
Lai pats Dievs un mūsu Tēvs
un mūsu Kungs Jēzus taisno mūsu ceļu pie jums!
12
Lai Kungs bagātīgi
pilda jūs ar mīlestību citam uz citu un uz visiem pārējiem, tāpat kā mēs
mīlam jūs,
13
lai jūsu sirdis būtu stipras un šķīstas svētumā Dieva un
mūsu Tēva priekšā, kad nāks mūsu Kungs Jēzus ar visiem saviem
svētajiem. Āmen!
Teksta ievadi ir pamatoti  Sundays and Seasons  (©2012 Augsburg/Fortress) 
teksta komentārā.  Bībeles teksts ir Latvijas Bībeles Biedrības ©2012. gada 
jaunais Bībeles tulkojums.  Revīzija un iekārtojums darīts Toronto Sv. Jāņa ev.-
lut. latviešu draudzes birojā.
Lūkas evanģelijs 21:25–36
Kad Dieva nodomi piepildīsies, būs sašutums, neziņa, bailes un “debesu 
spēki tiks satricināti.” Bet ar šo skatienu nākotnē arī nāk drošināšanas 
vārdi: ticīgajiem tas nebūs laiks baiļoties, bet gan drosmīgi stāvēt Dieva 
priekšā un saņemt Viņa apsolīto pestīšanu. 
ēzus teica:] “Un zīmes būs uz saules un mēness, un zvaigznēm,
un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kālab jūra krāc un
bango.
26
Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo
debesu spēki tiks satricināti.
27
Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu
padebesīs nākam varenībā un lielā godībā.
28
Kad tas sāksies, tad
izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas.
29
Un viņš tiem stāstīja līdzību: Uzlūkojiet vīģes koku un citus
kokus.
30
Kad tiem pumpuri sāk plaukt, jūs paši, to redzot, zināt, ka
vasara ir jau tuvu.
31
Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet,
ka Dieva valstība ir klāt.
32
Patiesi es jums saku: šī paaudze nezudīs,
tiekams tas viss notiks.
33
Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi
nezudīs.
34
Bet piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās dzerot un
plītējot un dzīves rūpestos un tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi –
35
slazds. Tā nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū.
36
Bet esiet nomodā,
ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un stāties
Cilvēka Dēla priekšā.”


===================


‍ Sprediķa audioieraksts
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »