Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

916. Konference par Lielo kapu nākotni
Iesūtīts: 2018.03.26 14:00 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

“Cieņa pret pagātni – spogulis mūsu rītdienai”

Starptautiska konference Rīgā – 27.- 28.03.2018.g.

 “Senās kapsētas un memoriāli pilsētvidē Rīgā, Latvijā, Eiropā.

Teorija. Prakse.Pieredze.”

                                           (Projekts  XX )

Vieta: Rīgas Svētā Pētera baznīca, Lielie kapi, Rīgas  Mazā ģilde,    u.c.

Laiks: 2018. gada 27.un 28. marts.

Dalībnieki:

Nozares speciālisti, augstskolu un zinātņu institūciju vadītāji, vēstures un muzeju speciālisti, kultūras mantojuma saglabāšanas profesionāļi – restaurācijas arhitekti, plaša spektra restauratori, restaurācijas materiālu tehnologi, nozares interesenti no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Krievijas, Lietuvas, Vācijas, ASV  .

Sadarbības partneri un atbalstītāji:

LR Kultūras ministrija un VKPAI,  Rīgas  domes Ārlietu pārvalde, Valsts Vēstures arhīvs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, LU Akadēmiskā un Misiņa bibliotēka, LIVE Riga, SIA” Rīgas meži”, nevalstiskās un starptautiskās institūcijas - Europa Nostra, Viļņas un Tallinas pašvaldība, REMMERS, Latvijas ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā, Pēterburgas Skulptūru muzejs, nozares speciālisti, atbalstītāji, draugi, interesenti.

Uzdevums

Rosināt diskusijas un domu apmaiņu -  par teorētiskiem, praktiskiem un tehniskiem jautājumiem, ieteikumiem, par sadarbības jautājumiem ar  ārvalstu  kultūras mantojuma saglabāšanas nozares institūcijām,  Rīgas pilsētas  memoriālu un seno kapsētu aizsardzību, uzturēšanu un atjaunošanu -  restaurāciju, moderno tehnoloģiju pielietošanu un izmantošanu bojātajos un atjaunojamajos kultūrvides pieminekļos  pilsētas publiskajā  telpā. Veicināt nozares speciālistu izglītības kvalifikācijas celšanu.

Varat iepazīties ar konferences programmu un Gunta Gailīša aicinājumu