Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

756. Jauna grāmata luterisma jautājumos
Iesūtīts: 2015.12.21 19:16 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Jauna grāmata "Svētais Vakarēdiens, Luterisms jautājumos un atbildēs"

 Luterisma mantojuma fonds ir izdevis jaunu grāmatu sērijā “Luterisms jautājumos un atbildēs”. Pirmajā grāmatā ir aplūkoti luteriskās baznīcas ticības, mācības un vēstures pamatjautājumi. Otrajā grāmatā ir aplūkota Svētā Kristība, tās izpratne mūsu baznīcā. Savukārt, trešajā grāmatā aplūkota Bībeles un luterisko ticības apliecību mācība par dzīvību dodošo svētību, kuru Dievs devis baznīcai: brīnumu maizē un vīnā, kuru iestādījis Dievcilvēks Jēzus Kristus – Viņa patiesās miesas dāvanu, ko mums ēst, un patieso asiņu dāvanu, ko mums dzert grēku piedošanai, proti, par Svēto Vakarēdienu.

Visas trīs daļas kopā kalpo kā lielisks materiāls cilvēku sagatavošanai Kristības un Vakarēdiena saņemšanai un pilnvērtīgai piederībai luteriskajai baznīcai. Līdz šim mūsu baznīcā ir bijis liels katehētisko materiālu trūkums. Vairums izmanto Grunnana grāmatu “Mīlestība, žēlastība, patiesība”. Līdz ar šo trīs daļu izdošanu, mūsu draudzēm ir jauna alternatīva katehētisko materiālu izvēlē.

Luteriskajā baznīcā t. s. iesvētes mācības galvenais mērķis ir sagatavot cilvēkus Kristības un Vakarēdiena saņemšanai. Tāpēc katehēzes procesā lielu uzmanību, ir jāpievērš tieši sakramentu izpratnei. Iesvētes kursā runāt par Kristību vienu nodarbību, un par Vakarēdienu – otru, ir liela bezatbildība un paviršība pret jaunajiem draudzes locekļiem. Grāmatas par Kristību un Vakarēdienu dod lielisku mācāmās vielas apjomu, kuru izmantot vismaz 3-4 nodarbībās par katru sakramentu.

Jaunās grāmatas cena fonda birojā ir EUR 3.00. Fonda biroja, A. Deglava iela 10-1, Rīga, darba laiki ir otrdienās un ceturtdienās, 11.00–16.00. Šo un citas fonda izdotās grāmatas varat iegādāties arī IHTIS un AMNIS veikalos, kā arī Jāņa Rozes (mazāka izvēle) grāmatu veikalu tīklos.