Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
- Tēvreize
- Lūgšanas
- Tautas lūgšana "Dievs, svētī Latviju"
- Dievkalpojumu kārtība
- Apustuļu ticības apliecība
- Nīkajas ticības apliecība
- Laudamus
- Baušļi
- Par Mārtiņu Luteru
- Mārtiņa Lutera Mazais Katehisms
- Mārtiņa Lutera 95 tēzes
- Māc. Jānis Bitāns "Dvēseles spogulis"
- Sprediķi
- Dziesmas
- Stāsta draudzes locekļi
- Garīga satura raksti
- Draudzes locekļu jaunrade
- Zvaigznes diena
- Lieldienas
- Vasarsvētki
- Ziemassvētki
- Baznīcu naktis
- Baznīcas dienas Cēsīs, 2014
- Iesakām izlasīt un apskatīt!
- "Svētdienas Rīts"
- Reformācijai - 500
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

"Draudzes lūgšanas". Jānis Kaijaks un Juta Beiere. Solo - Juris Baronskis un Agris Sutra
Iesūtīts: 2013.06.07 13:58 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

2013. gada Vasarsvētkos notika mūsu maestro Jāņa Kaijaka darba "Draudzes lūgšanas" pirmatskaņojums. Jutas Beieres vārdi. Solo - Juris Baronskis.

1. dziedājums

2. dziedājums

3. dziedājums

4. dziedājums

‍5. dziedājums

‍6. dziedājumsFotogalerija

 

 

DRAUDZES LŪGŠANA

 

Kungs, paldies par vītolu zaļo,

Kas bagāti augļus nes,

Un veldzi kas zemes dzīlēs

No dzīvības avota dzer.

Kungs, paldies par vītolu zaļo,

Kas spēku un veldzi nes,

Kas dāvā mums sevi visu

Un nespēkā spēku smeļ.

 

Mēs lūdzam! Mēs lūdzam! Mēs lūdzam,

Par Tavu kalpu, ak, Dievs!

Tēvs, sargā kā acuraugu un mūžīgu svētību nes!

Mēs lūdzam! Mēs lūdzam! Mēs lūdzam,

Par Tavu kalpu, ak, Dievs!

 

Mēs lūdzam, Dievs, svētī šo koku,

Lai kuplo tas ilgi vēl!

Ar augļiem lai draudzi baro,

Daudz atvašu auglīgu dzen!

Mēs lūdzam, Dievs, svētī šo kalpu

Un dāvā tam prieka daudz!

Lai gaismas un saules staru

Tam nebūtu mūžam par maz!

 

Mēs lūdzam! Mēs lūdzam! Mēs lūdzam,

Par Tavu kalpu, ak, Dievs!

Tēvs, sargā kā acuraugu un mūžīgu svētību nes!

Mēs lūdzam! Mēs lūdzam! Mēs lūdzam,

Par Tavu kalpu, ak, Dievs!

 


LŪGŠANA PAR BĒRNIEM

‍Pavasarī zaļus asnus

Zeme dāvā pasaulei.

Sveic tos pirmās putnu dziesmas,

Saules stari apmīļo.

 

Dāvā bērniem dzīvē prieku

Smagas vārpas briedināt,

Uzplaukt rozēm krāšņos ziedos,

Izaugt kupliem ozoliem!

 

Uzpūtīs, ja nikni vēji,

Lietus, krusa nežēlos,

Tad Tavs skaidrais ūdens avots

Spēku pastāvēt tiem dos.

 

Iededz naktī savu zvaigzni,

Dienā ceļu apgaismo!

Vadi tā, lai Tavi bērni

Tavu Zemi iemanto!

 

Mēs lūdzam! Mēs lūdzam! Mēs lūdzam!

Par Taviem bērniem, ak Dievs!

 

 
LŪGŠANA PAR CIETĒJIEM

Par sirdīm vientuļām, kas tumsā kliedz

Tiem ceļu parādi un gaismu dedz!

Par dvēs’lēm akmenī, kas pārvērstas.

Nāc, ledu atkausē un sasildi!

Mēs Tevi lūdzam, mēs Tevi lūdzam, Tevi lūdzam!

 

Par dzīvēm aizlauztām, kā ziediem samītiem

Nāc, piecel, stiprini un uzplaukt ļauj!

Par brūcēm iecirstām, kas asiņo

Tām uzliec plaukstu un dziedini!

Mēs Tevi lūdzam, mēs Tevi lūdzam, Tevi lūdzam!

 

Par brāli, māsu, kas maldu ceļos klīst.

Tiem acis vaļā ver un zvaigzni dedz!

Kungs, ved mūs atpakaļ un savās rokās kļauj!

Lai visi Tavu mīlestību pauž!

Mēs Tevi lūdzam, mēs Tevi lūdzam, Tevi lūdzam!

Par brāļiem, māsām ak, Dievs!

 

 

LŪGŠANA PAR SIRMGALVJIEM

 

Tev pateicamies, Dievs, par rudens zeltu,

Kur katra lapa siltu gaismu lej.

Tev pateicamies, Tēvs, par katru vārpu,

Kas pagurusi galvu lejup liec.

Par ābeli, kam lapas vēja rautas,

Bet kailos zaros sārti augļi tvīkst,

Par pīlādzi, kam ogu sīvā garša,

Vien pirmām salnām ierodoties, zūd.

 

Mēs lūdzamies par vēla rudens skartiem,

Lai katrā sirdī Tava gaisma mirdz,

Lai satumsušās acīs staro saule

Un lūpas Tavu mīlestību teic.

Mēs lūdzamies par tuviem un par tāliem,

Par katru, kam ir nosalusi sirds,

Par katru, kam ir aizlūzuši spārni,

Par katru, kura acīs as’ras mirdz.

 


LŪGŠANA PAR DRAUDZI

 

Es lūdzu par bērnu, par asnu zaļo

Dod augt tam un draudzi barot

Ar svētību Tavu, Tēvs!

 

Mēs pielūdzam Tevi, Dievs!

 

Es lūdzu par jēru, par noklīdušo

Jel sargi no nikniem zvēriem

Un neļauj tam bojā iet!

 

Mēs pielūdzam Tevi, Dievs!

 

Es lūdzu par niedri, par aizlūzušo

Nāc, aizskar ar savu roku,

Lai atkal tā taisna top!

 

Mēs pielūdzam Tevi, Dievs!

 

Es lūdzu par sirmgalvi nogurušo

Dod cerību viņam gaišu

Un dzīvības malku sniedz.

 

Mēs pielūdzam Tevi, Dievs!

 

Par draudzi, par avīm tavām

Es pielūdzu tevi, Dievs.

Dod spēku mums vētrā skarbā

Un tumsībā zvaigzni dedz.

Lai kalpojam mīlestībā,

Lai vada mūs labais Gans!

Par draudzi, par avīm tavām

Mēs pielūdzam Tevi, Dievs!

 

Mēs lūdzam, mēs lūdzam, mēs lūdzam!

Par Tavām avīm, ak, Dievs!

Tās sargā kā acuraugu un mūžīgu svētību nes.

Mēs lūdzam, mēs lūdzam, mēs lūdzam!

Par Tavam avīm, ak, Dievs!