Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- Agris Sutra
- Agra Sutras 50 gadu jubileja
- Mācītāja Agra Sutras sprediķis "Svētdienas Rītā"
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2013
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2012
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2011
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2010
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2009
- Agra Sutras ceļojumu fotogalerijas
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Agris Sutra. Sprediķis. Adventa trešā svētdiena. Lk 3_7-18. 2012. gada 16. decembrī
Iesūtīts: 2013.01.07 15:38 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Adventa trešā svētdiena

Cef 3:14-20; 14 Gavilē, Ciānas meita,

Klaigā, Israēl,

priecājies un līksmo no visas sirds,

Jeruzālemes meita!

15 Kungs savu tiesu ir pārtraucis,

novērsis tavus naidniekus,

Israēla ķēniņš, pats Kungs ir pie tevis,

nebaidies vairs ļauna!

16 Todien teiks Jeruzālemei:

nebaidies, Ciāna, nenolaid savas rokas!

17 Kungs, tavs Dievs, ir pie tevis –

varonis, glābējs! –

Viņš līksmos par tevi ar prieku,

cietīs klusu savā mīlestībā,

priecāsies par tevi ar gavilēm!

18 "Tos, kas pēc svētkiem ilgojas,

es padzīšu no tevis,

jo tie tev bija nasta un negods!

19 Redzi, tā es darīšu visiem taviem apspiedējiem,

tajā laikā es izglābšu klibos

un sapulcēšu padzītos,

visiem piešķiršu slavu un vārdu,

no visām gūsta zemēm atpakaļ atvedīšu!

20 Tajā laikā es atvedīšu jūs atpakaļ,

tajā laikā es jūs sapulcināšu,

es jums piešķiršu vārdu un slavu,

dižāku nekā visām zemes tautām,

paši redzēsiet, kā jūsu gūstekņus atpakaļ atvedīšu!"

saka Kungs.

Flp 4:4-7; Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties! 5 Lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem! Kungs ir tuvu! 6 Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. 7 Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

Lk 3:7-18; Uz ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa, lai viņš tos kristītu, Jānis runāja: "Jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? 8   Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt: mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku: Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. 9   Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes – katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī." 10 Ļaudis viņam jautāja: "Ko lai mēs darām?" 11 Un viņš tiem atbildēja: "Kam divi svārki, lai dod tam, kam nav, un, kam ir ko ēst, lai dara tāpat." 12   Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja: "Skolotāj, ko lai mēs darām?" 13 Tiem viņš sacīja: "Neņemiet vairāk, kā jums noteikts." 14 Arī kareivji viņu izjautāja: "Un mēs, ko lai mēs darām?" Un viņš sacīja tiem: "Neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu." 15 Kad ļaudis gaidīdami savās sirdīs domāja par Jāni, vai tik viņš nav Kristus, 16 Jānis viņiem visiem atbildēja: "Es jūs gan kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas, viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugunī. 17 Ar vētekli rokā viņš iztīrīs klonu un savāks kviešus savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī." 18 Vēl daudz citu pamācību Jānis deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju.

Evaņģēlija pants

Ps85:8

Parādi mums, Kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu pestīšanu!


Tehnisku iemeslu dēļ pieejama tikai sākuma daļa no sprediķa!!

Sprediķa audioieraksts

Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »