Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- Agris Sutra
- Agra Sutras 50 gadu jubileja
- Mācītāja Agra Sutras sprediķis "Svētdienas Rītā"
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2013
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2012
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2011
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2010
- Agra Sutras sprediķu audioieraksti, 2009
- Agra Sutras ceļojumu fotogalerijas
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Agris Sutra. Sprediķis. Adventa otrā svētdiena. Lk 3 1-6. 2012. gada 9. decembrī
Iesūtīts: 2012.12.10 21:21 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Adventa otrā svētdiena

Mal 3:1-4; 1   "Redzi, es sūtīšu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā.
Un pēkšņi nāks uz savu namu
Kungs, kuru jūs meklējat,
un derības vēstnesis, kuru jūs kārojat.
Redzi, viņš nāk!" saka Pulku Kungs.
2   Kurš var paciest viņa nākšanas dienu,
kurš var nostāvēt, viņu ieraudzījis,
jo viņš ir kā uguns, kas tīra no sārņiem,
viņš ir kā sārms, ko lieto velētājas!
3 Viņš sēdīsies atsārņot un šķīstīt sudrabu, viņš
šķīstīs Levī dēlus un noņems tiem piemaisījumus kā
zeltam vai sudrabam, un tie taisnībā pienesīs Kungam
labības dāvanu! 4 Un Kungam būs tīkama Jūdas
un Jeruzālemes labības dāvana kā senās dienās, kā
aizgājušos gados!
Flp 1:3-11; 3 Ikreiz, kad atceros jūs, es pateicos
savam Dievam 4 par jums visiem ikvienā savā
lūgšanā; es ar prieku nododos lūgšanām 5 par mūsu
kopību evaņģēlija sludināšanā no pirmās dienas līdz
pat šim brīdim. 6 Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas
pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus
Kristus dienai. 7 Ir pareizi, ka es šādi par jums visiem
domāju, jo jūs esat manā sirdī – gan manās važās,
gan evaņģēlija aizstāvībā un nostiprināšanā jūs visi
esat manas žēlastības līdzdalībnieki. 8 Dievs ir mans

arvien vairāk pārplūstu atzīšanā un dziļā sapratnē, 10
lai visi pārbaudījumi jūs pārliecinātu, kas ir labāks,
lai jūs būtu sirdsskaidri un nevainojami Kristus
dienai, 11 pārpilni ar taisnības augļiem, kas nāk caur
Jēzu Kristu, Dieva godam un slavai.
Lk 3:1-6; 1 Cēzara Tibērija piecpadsmitajā
valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija vietvaldis
Jūdejā un Hērods – tetrarhs Galilejā, un Filips, viņa
brālis, – tetrarhs Itūrejas un Trahonitidas zemēs, un
Lisanijs – tetrarhs Abilēnē, 2 augsto priesteru Hannas
un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni,
Zaharijas dēlu. 3 Viņš gāja pa visu Jardānas apvidu,
sludinādams grēku nožēlas kristību grēku piedošanai,
4   kā rakstīts pravieša Jesajas grāmatā –
saucēja balss tuksnesī:
sagatavojiet Kungam ceļu,
dariet līdzenas viņa takas!
5 Katra ieleja lai top piepildīta,
un katrs pakalns un paugurs lai tiek nolīdzināts;
līkumi lai top taisni
un grambas par līdzenu ceļu,
6 un visa miesa redzēs Dieva pestīšanu.
Evaņģēlija pants
Ps85:8
Parādi mums, Kungs, savu žēlastību un dāvini
mums savu pestīšanu!
 


Sprediķa audioieraksts
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »