Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
- Tēvreize
- Lūgšanas
- Tautas lūgšana "Dievs, svētī Latviju"
- Dievkalpojumu kārtība
- Apustuļu ticības apliecība
- Nīkajas ticības apliecība
- Laudamus
- Baušļi
- Par Mārtiņu Luteru
- Mārtiņa Lutera Mazais Katehisms
- Mārtiņa Lutera 95 tēzes
- Māc. Jānis Bitāns "Dvēseles spogulis"
- Sprediķi
- Dziesmas
- Stāsta draudzes locekļi
- Garīga satura raksti
- Draudzes locekļu jaunrade
- Zvaigznes diena
- Lieldienas
- Vasarsvētki
- Ziemassvētki
- Baznīcu naktis
- Baznīcas dienas Cēsīs, 2014
- Iesakām izlasīt un apskatīt!
- "Svētdienas Rīts"
- Reformācijai - 500
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Piedošanas lūgšana
Iesūtīts: 2010.07.01 22:13 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Piedošanas lūgšana

(Palūgt, lai Svētais Gars dziedina mani tagad)

„Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi: piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis." (Ef. 4:32) „Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu debesu Tēvs arīdzan piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arīdzan nepiedos." (Mt.6:14-15) Mūsu Tēvs,.....

Kungs Jēzu Kristu! Lūdzu Tevi šodien, lai es varu piedot visiem cilvēkiem, kurus esmu saticis savā dzīvē. Zinu, ka Tu dosi man Savu spēku, lai es varētu to izdarīt, un pateicos Tev, ka mīli mani vairāk, kā es sevi. Pateicos Tev, ka Tu vēli man laimi vairāk, kā es sev.

Dievs, Tēvs, es piedodu Tev visus tos brīžus, kad nāve pieskārās manai ģimenei, krīzes minūtes, finansu grūtības un tās reizes, kad es domāju, ka tas bija Tavas soda sūtības. Kad citi teica: „Var redzēt, ka tā bija Dieva griba", es ieļaunojos un apvainojos uz Tevi. Lūdzu tagad: attīri manu sirdi un prātu.

Debesu Tēvs, es piedodu sev savus grēkus un vājības, un to, kas manī ir slikts vai ko uzskatu par sliktu. Es atsakos no māņticības, no visādām lietām, kuras lieto garu izsaukšanas un piedalīšanos tādos seansos, horoskopu lasīšanas, pareģojumiem, talismanu lietošanas, burvestībām.

Izvēlos Tevi kā savu vienīgo Kungu un Glābēju. Piepildi mani ar Tavu Svēto Garu.

Es piedodu sev, ka lietoju Tavu Svēto vārdu neapdomīgi, kad neapmeklēju dievkalpojumu svētdienā vai svētku dienās, ka aizvainoju savus vecākus, lietoju alkoholu, piekopu netiklību. Piedodu sev homoseksuālās attiecības. Tu man jau esi to piedevis grēksūdzes sakramentā. Šodien es piedodu pats sev. Tāpat arī par abortiem, zagšanu, meliem, negodīgu rīcību, citu nomelnošanā.

No visas sirds piedodu savai mammai visus tos momentus, kad viņa ievainoja mani, sodīja mani, mīlēja stiprāk kādu no maniem brāļiem vai māsām. Piedodu viņai to, ka viņa sauca mani par „muļķi......", sauca par neglītu, neaptēstu, par sliktāko no bērniem. Piedodu par pārmetumiem, ka tērējās uz mani, par to, ka biju nevēlams bērns, ka esmu kļūda vai piedzimu ne tāds, kādu viņa vēlējās. Piedodu viņai to.

Piedodu savam tēvam. Piedodu viņam tās dienas un gadus, kad man pietrūka viņa atbalsta, mīlestības, maiguma vai vienkārši uzmanības. Piedodu viņam nepiedalīšanos manas dzīves svarīgajos brīžos. Piedodu viņam dzeršanu, strīdus un kaušanos ar mammu un citiem ģimenes locekļiem, viņa nežēlību, to, ka aizgāja no mājām, piedodu šķiršanos no mammas, laulības pārkāpumus. Piedodu viņam to.

Kungs, ar šo piedošanu vēlos aptvert savus brāļus un māsas, piedodu tiem, kas mani atstūma, apmeloja, neieredzēja mani, apvainojās uz mani, cīnījās ar mani par vecāku mīlestību, ievainoja mani morāli un fiziski, piedodu viņiem nežēlību, sodus vai to, kāda veidā viņi sarežģīja manu dzīvi.

Debesu Tēvs, piedodu manam vīram (sievai) par nepietiekamu mīlestību, maigumu, sapratni, atbalstu, uzmanību par nepietiekamu laika pavadīšanu kopā. Piedodu dažādus grēkus, trūkumus un vājības, tos vārdus un darbības, kas satrauca un ievainoja mani.

Jēzu, piedodu saviem bērniem viņu necieņu un nepaklausību, nepietiekamo mīlestību, uzmanība, atbalstu, siltumu un sapratni. Piedodu viņiem viņu sliktos ieradumus, piedodu to, ka viņi ir atgājusi no Baznīcas, piedodu visādas sliktas rīcības, kas izsauca manī satraukumus.

Debesu Tēvs, piedodu mana vīra (sievas) ģimenei, sievastēvam, sievasmātei (vīramātei, vīratēvam), un pārējiem vīra(sievas) brāļiem, māsām un visiem, kas caur laulībām ir kļuvuši mani radi. Piedodu viņiem to, ka izturējās pret mani un manu ģimeni ar nepietiekamu mīlestību, piedodu viņu domas, vārdus, rīcības un pienākuma nepildīšanu, kas ievainoja mani, radīja man sāpes. Kungs, lūdzu Tevi: palīdzi man piedot maniem radiniekiem: vecai mammai un vecajam tētim, tantei, brālēniem un māsīcām, kas iejaucās un traucēja manai ģimenei. Vilināja no manis manus vecākus. Provocēja manā ģimenē nekārtības, noskaņoja vecākus vienu pret otru.

Jēzu, palīdzi man, lūdzu, piedot maniem darbiniekiem. Kuri man nav patīkami, sarežģī man dzīvi, uzveļ uz maniem pleciem savus pienākumus, negrib sadarboties, grib ieņemt manu vietu. Piedodu viņiem.

Piedodu kaimiņiem, kuriem nepieciešama mana piedošana, piedodu viņu nevīžību, augstprātību, manis un citu kaimiņu aprunāšanu. Piedodu viņu skaļo uzvedību. Piedodu viņiem.

Tagad piedodu visiem mācītājiem, garīgajiem vadītājiem,  lūgšanu grupām un citām garīgajām organizācijām. Piedodu mācītājiem, priesteriem, bīskapiem, Baznīcas vadībai un visai Baznīcai par nepietiekamu atbalstu, par nepietiekamu apstiprinājumu manam nozīmīgumam, sliktiem sprediķiem, dvēseles neiejūtību, nepietiekamu uzmanību, aizsardzības trūkumu, kas tik ļoti bija vajadzīgs manai ģimenei. Kā arī visādus aizvainojumus, kas tika raidīti uz mani un manu ģimeni tālā pagātnē. Piedodu viņiem šodien.

Debesu Tēvs, piedodu citu pārliecību cilvēkiem, tiem, kas pieturās pie citas politiskās pārliecības, kas uzbruka man, smējās par mani, pazemoja mani, tiem, kuru dēļ cietu materiālus zaudējumus. Piedodu cilvēkiem, kas pieder pie citām reliģijām, kas ar spēku centās mani pārvilināt, strīdējās ar mani, uzbāza man savu viedokli. Piedodu tiem, kas augstprātīgi skatījās uz manu tautību, nicināja mani, stāstīja anekdotes par manu nacionalitāti, nodarīja manai ģimenei morālus, materiālus un fiziskus zaudējumus. Piedodu viņiem tagad.

Debesu Tēvs, piedodu visiem speciālistiem, kas nodarījuši man pāri: ārstiem un medmāsām, juristiem un tiesnešiem, politiķiem un sociālajiem darbiniekiem, policistiem un ugunsdzēsējiem, autobusu vadītajiem, feldšeriem, kuri pieprasīja pārāk lielu maksu par savu darbu. Jēzu, piedodu savam darba devējam par to, ka nemaksāja man pienācīgu algu, par tās kavēšanos, nenovērtēja manu darbu, neuzslavēja par panākumiem. Kungs, Jēzu, piedodu saviem audzinātājiem un skolotājiem bijušajiem un tagadējiem, par to, ka sodīja mani, pazemoja, apvainoja, izturējās negodīgi, apsmēja, sauca par muļķi vai stulbu, lika palikt pēc stundām. Piedodu viņiem, Dievs, no visas sirds.

Jēzu, piedodu visiem draugiem, kas mani pievīluši, pārrāva ar mani kontaktus, neatbalstīja mani, kad man tas bija vajadzīgs, aizņēmās naudu un neatdeva, apmeloja mani.

Kungs, Jēzu, īpaši lūdzos par piedošanas žēlastību tam vienīgam cilvēkam, kurš visstiprāk mani dzīvē ir ievainojis. Lūdzu, palīdzi man piedot tam, kuru uzskatu par savu pašu lielāko ienaidnieku, kuram man ir visgrūtāk piedot, kuram teicu, ka nekad nepiedošu.

Debesu Tēvs, tāpat arī lūdzu, lai man piedod visi tie, kurus es esmu sāpinājis, nodarījis pāri, īpaši: manai mammai un tēvam, un manam vīram (sievai.) Lūdzu piedošanu no visas sirds, pirmkārt par vislielākajiem aizvainojumiem, kurus esmu viņiem nodarījis.

Pateicos Tev, Kungs Jēzu, ka atbrīvo mani no ļauna, kas traucē piedošanas darbībai. Lai Tavs Svētais Gars piepilda mani un dod iespēju ieraudzīt katru tumšo nostūri manā prātā. Āmen.