Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes padomes runas un darbi
- Draudzes padomes fotogalerijas
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

2006. - 2009
Iesūtīts: 2009.08.30 21:21 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Draudzes priekšnieces atskaite par laiku no 2006. gada 22. janvāra līdz 2009. gada 22. februārim

           

       2005. gadā atvērām bankā kontu, jo sapratām, ka būs vērienīgi remonta darbi.

      2006. gadu uzsākām ar jumta remontu- no janvāra līdz martam bijām bez jumta, bija diezgan auksts laiks, bet mēs izturējām. Jumts izmaksāja gandrīz Ls 11.000,00- Ls 5.900,00  mums ieskaitīja NĪF, Ls 2.600, 00 mums saziedoja organizācijas un trūkstošos Ls 2.400,00 saziedojām paši.

      2007. gadā izstrādājam un pieņēmām īpašumu apsaimniekošanas plānu. 

       Plānā ir 17 punkti:

      1. Lūgšanu telpas remonts- izmaksas Ls 15.000,00, - 2008. gadā tāme un pieprasījums nosūtīts atkārtoti NĪF (nekustamo īpašumu fonds);

      2. Logu rāmju nomaiņa altāra daļā (iekļauts lūgšanu telpas remonta tāmē)

      Un  mansarda logu apdare - izdarīts 2008. gada decembrī (ir parāds celtniekiem);

      3. Jāmaina elektroinstalācija - izdarīts 2008. gada decembrī;

      4. Krāšņu remonts lūgšanu telpā;

      5. Kriptas kosmētiskais remonts, kamīna remonts- izdarīts 2008. gadā  (ir parāds celtniekiem);

      6. Kriptai solu un galdu izgatavošana- galds iegādāts 2008. gadā.

      7. Kapelas pievienošana pilsētas kopējam kanalizācijas tīklam- kamēr nams nav baznīcas īpašums, nevar iesniegt pieprasījumu ēku pievienot. Svētā Jēkaba kapela 1991.gadā ir nodota mūsu draudzei beztermiņa lietošanā, bet Izpildu komitejas lēmums nav saistošs Zemes grāmatai, tur pieprasa vai nu nodošanas pieņemšanas aktu vai arī zvērinātu revidentu atzinumu, ka ēka ir mūsu bilancē, tā kā nav neviena ne otra dokumenta, tad mēs iztiekam tāpat kā līdz šim.

      8. Modernas apkures ierīkošana- izdarīts 2008. gada decembrī.

      9. Ēkas pamatu hidroizolācija- izdarīts 2007. gadā.

      10. Jumta seguma/altāra daļā/ sasaiste ar ēku - ja apiesiet baznīcai apkārt un altāra daļā pavērsieties uz augšu- ieraudzīsiet dažas vietas, kur var redzēt jumta segumu, tās ir jāaizmūrē.

      11. Vitrāžu atjaunošana kapelas logos. Arhitekta zīmējumos ir paredzēts, ka vitrāžas ir abos fasādes logos. Stikli vitrāžām arī ir, bet nav vienprātības lēmumā, jo, ievietojot vitrāžu mācītāja ģērbkambara logā, telpa būs tumša, savukārt, otrs logs ir tualetes telpā, tur vitrāžas ievietošanas nav nekādu šķēršļu.

      12. Kapelas lieveņa 3 pakāpienu atjaunošana. (Pakāpieni ir jārestaurē, izdrupis cements pa savienotājšuvēm,  akmeņi ir iegrimuši un mazliet nošķiebušies);

      13. Jāmaina atslēgas ārdurvīm un durvīm uz lūgšanu telpu. Ārdurvīs nomainījām šlepera atslēgu, bet lielās atslēgas nomaiņa maksā Ls 270,00, kas arī nebūtu nekas liels, bet nevaram dabūt atslēgu ar tumšu rokturi, piedāvā atslēgas ar baltu rokturi, tāpēc joprojām tas nav izdarīts.

      14. Kapelas fasādes krāsojuma atjaunošana (J. Galdiņa projekts). Sv. Jēkaba kapelas ārpuse ir bijusi krāsaina, mums ir projekts, kādās krāsās kapelai būtu jābūt, te var būt  vieta diskusijām - palikt kapelai baltai vai krāsot dzeltenos un brūnos toņos.

      15. Kapelas apkārtnes sakārtošana. Kad 1991. gadā Proletāriešu rajona Izpildu komitejai tika rakstīts iesniegums, lai ēku piešķir draudzei, šajā iesniegumā bija teikts, ka draudze uzturēs kārtībā kapu teritoriju ap kapelu. Draudze rīko talkas pavasaros un rudeņos.

      16. Mansarda kāpņu remonts un nomaiņa.

      17. Signalizācijas ierīkošana baznīcā.

      Lielākās problēmas pie remonta darbiem - nauda un kur atrast firmu, kuras darbinieki būtu ar mieru strādāt kapos.

      Citi jautājumi.

      Pārlasīju draudzes padomes sapulču  protokolus, par ko tad šajos trijos gados esam sprieduši:

      1. No 2006. gada novembra katrā draudzes padomes sapulcē runājam par to, ka jāizveido draudzes mājaslapa. Ir visādas iemesli, kuri kavē mājaslapas izveidi.  Šis jautājums paliek jaunajai padomei.

      2. 2006. gada novembrī esam nolēmuši atjaunot un izdot draudzes  informatīvo bukletu. Arī tas paliek jaunajai padomei.

      3. 2006. gadā esam gribējuši nopirkt 30 jaunas dziesmu grāmatas, bet to vietā ir izdrukātas jaunas dziesmu lapiņas, jauni teksti, jaunas melodijas. Reizēm melodijas noturēšana nav viegla.

      4. 2006. gada decembrī esam lēmuši par maksas noteikšanu, ja kāzas, kristības vai iesvētības notiek ārpus Dievkalpojuma laika - 10 latus par laulībām, kristībām vai iesvētībām un Ls 25,00, ja vēl papildus tiek izmantota kripta vai mansards.

      5. 2006. gads- Pirmais gads, kad rīkojam akciju ”Palīdzi piepildīties sapnim”

      Saņemts iesniegums no Rasmas Cibuļskas, ka veselības stāvokļa dēļ, viņa nevarēs uzkopt baznīcas telpas un baznīcas apkārtni !!!! meklējam aizvietotāju, bez rezultātiem. 

      2007. gads.

1. 2007. gada martā runājām par draudzes vēstures rakstīšanu. Kaut kas jau tiek darīts, bet arī par to ir jādomā jaunajai padomei.

2. 2007. gada martā pieņemam īpašuma apsaimniekošanas plānu, kuru apstiprinājis NĪF un prāvests.

3. 2007. gada martā ar Konsistorija lēmumu mācītājs V. Bogdānovs tiek nozīmēts kalpot prāvesta rīcībā.

4. 2007. gada aprīlī Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcija piešķir Ls 2000,00. Mēs uzsākam betona apmales ierīkošanu, lai ūdens neplūst uz kapelas pamatiem, un sākam veidot 3 pakāpienus ārpusē pie sānu durvīm, lai izietu no kriptas.

5. 2007. gada septembrī noslēdzam līgumu ar Virsvaldi, ka no 2008. gada jūnija draudze pārskaitīs LELB L s 200,0 mācītāja algai.

6. Otrais gads, kad rīkojam akciju ”Palīdzi piepildīties sapnim”. 

       2008. gads.

1. 2008. gada februārī runājam, ka jāgatavojas jaunās draudzes padomes velēšanām, nolemjam piešķirt katru mēnesi Ls 15,00 Strazdumuižas kapelas Dievkalpojumu nodrošināšanas vajadzībām.

Saņemam iesniegumu, ka kasieres Rudītes Dābolas veselības stāvoklis neļauj viņai turpināt darboties kā kasierei. Pierunājam, lai mēģina izturēt līdz vēlēšanām.

2. Uzzinām, ka prāvests kļūdījies un Ls 15.000,00 vietā mūsu baznīcas remontam piešķirti vien Ls 3.159,00. Nolemjam baznīcā mainīt elektroinstalāciju. Domājam par dažādiem apkures veidiem (kamīna kurtuve), nolemjam gaidīt ekspertu slēdzienu par apkures iespējām baznīcā.

Problēma - elektriķis, jāmeklē elektriķis!!!

3. 2008. maijā  nolemjam palielināt strādājošajiem draudzes locekļu gada maksu no Ls 10,00 uz Ls 20,00, pensionāriem un nestrādājošiem  gada maksa paliek nemainīga Ls 3,00.

4. 2008. gada decembrī runājam, ka Strazdumuižas kapelai jāpērk jauns mūzikas instruments, vecais ir nolietojies. Pokrova kapos atjauno žogu, varbūt mums derētu padomāt par dzīvžoga ierīkošanu.

5. Konsistorijs plāno atdot Lielos kapus Rīgas pilsētai, ar draudzi tiks slēgts līgums par zemes nomu zem baznīcas. Draudzei uzmanīgi jāizvērtē, cik lielu zemes gabalu nākotnē apsaimniekosim, jārēķinās, ka Rīgas pilsēta var uzlikt soda naudas, ja teritorija netiks perfekti sakopta. Konsistorijs iesaka 10 m no baznīcas mūriem, tas ir, lai var uzstādīt sastatnes, kad jāremontē baznīcas ārpuse.

6. beidzot  ar panākumiem ir vainagojušies draudzes padomes  meklējumi atrast cilvēku, kurš tīrīs baznīcu un tās apkārtni. Mēs viņu esam atraduši- viņu sauc Māris Batars.
 

7.
3. reizi notiek akcija” Palīdzēsim piepildīties sapņiem”, beidzot skaidri redzams, ka sapņi pārsvarā ir materiālas dabas un tie attiecas uz diakonijas darbu draudzē, nav jāgaida Ziemassvētki, par savām materiālajām vajadzībām ir jāinformē un tad jau diakonijas darba grupa mēģinās problēmu atrisināt. 

Draudzes finanšu lietas.

Kā parasti - brīnišķīgas.

Draudzes kasē uz šo rītu bija Ls 40,07, bankas kontā ______.

Pavisam uz 2009. gada 01. janvāri draudzē mums ir 241 draudzes loceklis, par katru jāiemaksā LELB Ls 4,50, tas ir izdarīts. Parādu par 2008. gadu nav.  Ir Sinodes 07. jūnija lēmums, ka draudžu maksājumi LELB vispārējo vajadzību nodrošināšanai ar 2010. gadu būs Ls 5,50 par katru draudzes locekli.

Katru mēnesi ieskaitām LELB Ls 220,00 mācītāja algas nodrošināšanai.

Apmaksājam elektrības rēķinus - 2007. gada decembrī Ls 14,76, 2008. gada decembrī  Ls 48,80, bet mums ir infrasarkano staru sildītāji!

Pērkam malku un briketes - katru gadu Ls 500,00, šopavasar atkal vajadzēs pirkt.

Tualetes bedres izvešanai – Ls 40,00.

Par konteineriem talkai- 2006. gadā Ls 28,00, 2008. gadā – Ls 46.

Skursteņslaucītājam – Ls 40,00

Sadraudzības galdam – Ls 480 00.

Strazdumuižas transportam - Ls 160,00

Reliģiskās darbības nodrošināšanai (sveces, vīns, hostijas) apmēram Ls 500,00.

Strazdumuižas kapelas vajadzībām Ls 180,00  gadā. Brīnišķīga ziņa- nupat 2009. gadā Jāna viesojās Strazdumuižā un pasniedza ziedojumu Ls 165,00, nolēmām šo ziedojumu pilnībā atdot Strazdumuižas kapelas vajadzībām, tas ir 2009. gadā nebūs jādomā par to, ka Ls 15,00 katru mēnesi jānovirza uz Strazdumuižu- 11mēneši x 15= 165, 00.

Saimniecības un kancelejas precēm Ls 150,00.

Mums ir parāds par kriptas remontu Ls 3800.

Inventārs.

2007. gadā  nopirkām riteņtrimeri Ls 256,45 un ķerru Ls 25,99.

Iegādājāmies 4 ugunsdzēšamos aparātus - 2 nopirkām, 2 ziedoja draudzes loceklis.

2008. gadā  – mēbeles mācītāja ģērbkambarim- galds + skapis= Ls 276,00, krēsls Ls 59,00 un termoss Ls 20,00.

Ratiņus šļūtenei un šļūteni arī Ls 40,33- nepieciešama, lai aplaistītu puķes.

Galda virsma kripta i- Ls 107,00. Galda kājas - tas ir draudzes locekļu personīgs ziedojums.

7 BRa un 7 ekonomiskās spuldzes = Ls 104,16

Nopirkām jaunas krūzītes- draudzes locekļa personīgs ziedojums.

Kur mēs  ņemam līdzekļus?

Draudzes locekļu gada maksas, 10. tiesas maksājumi, kolektes ziedojumi un draudzes locekļu iemaksas bankas kontā ar noteiktu mērķi - remontam, diakonijai, svētdienas skolai, draudzes attīstībai. Māsu draudžu palīdzība.

2006. gadā  mums Ls 1.000,00 atsūtīja māsu draudze no Vācijas, Holckirhenes draudze mūs atbalstīja katru gadu ar šādu ziedojumu, tāpēc jau mēs varējām veikt baznīcas ārsienu remontu, bet tas bija pēdējais ziedojums no Vācijas, jo draudzei pašai ir lieli izdevumi sakarā ar draudzes mājas celšanu.

2007. gadā  nebija naudas, par ko nopirkt malku, mācītājs no kanceles  pateica, ka draudzes kase ir tukšā, bet malku vajag un pēc Dievkalpojuma viens cilvēks iedeva Ls 300,0 par ko nopirkām malku.

2008. gadā  Ls 1.000,00 bankas kontā remonta darbiem ziedoja viens no draudzes locekļiem, tāpēc mēs varējām atļauties izgatavot un uzmontēt kriptas kāpņu nosegcepures, tualetes bedres betonēšanas darbi, pilnībā naomainījām elektroinstalāciju lūgšanu telpas lustrai un nomainījām 6 rozetes - tas viss Ls 591,00, vēl 2008. gadā kamīnam ielikām keramikas stikla durvis- individuāli izgatavotas, samaksājām Ls 650,00 .

2008. gadā  bankas kontā Ls 1117,03 ieskaitīja Anglijas Sv. Annas draudzes loceklis. Katru gadu ap Ziemassvētkiem mums ieskaita 200 dolārus māsu draudze no Amerikas, 2008. gadā no Amerikas atsūtīja 400 dolārus, konvertējot latos tie bija Ls 190,00, kuri tikai izlietoti sapņu akcijai.

  2009. gads ir tikko sācies. Es vēlu jaunajai draudzes padomei Dieva svētību visās lietās!  


 
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »