Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

935. Dārza svētki, 2018. gada 9. septembrī
Iesūtīts: 2018.09.12 12:20 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

8. septembrī Strazdumuižas klubā tika aizvadīti kārtējie Dārza svētki. Tā ir ilggadīga un skaista Kristus draudzes tradīcija, kurā plašākā lokā tiekamies ar saviem neredzīgajiem brāļiem un māsām, lai dalītos kopīgā mielastā, dziesmās un sarunās.

Pasākums pašsaprotami sākās un beidzās ar lūgšanu. Savā ikgadējā uzrunā mācītājs šoreiz aicināju ikvienu padomāt par sevis kā kristieša identitāti. Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja Gatis Ulmanis, bet Ida Kronberga un Ilgvars Hofmanis Braila rakstā nolasīja gan savus, gan citu dzejdaru sacerējumus. Īpašu un priecīgu pārsteigumu sagādāja mūsu neredzīgais brālis Aldis Riekstiņš, kurš bez pavadījuma nodziedāja paša komponētu Imanta Ziedoņa dzejoli.

Skanot “Sveiks lai dzīvo…”, tika sveikti jubilāri.

Par daudzajām organizatoriskajām un praktiskajām lietām, kas jāpaveic, lai šāds pasākums varētu notikt, vislielākais paldies pienākas draudzes priekšniecei Benitai Brūderei. Viņas kalpošana, protams, nenozīmē tikai šo svētku sarīkošanu. Pateicoties Benitai, neviens mūsu draudzes neredzīgais brālis un māsa nejūtas pamests viens savās problēmās. Ne velti pasākuma noslēgumā Benitai tika veltīts tik augsts novērtējums: “Viņa ir mūsu eņģelītis.”

Agra Turlaja

Fotogalerija šeit: http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=darza_svetki_2018_gada_9_septembri